Petroleumsinvesteringer.1) Årsvekst. Prosent. 2013 – 2022 2)
1) Virkedagskorrigert.
2) Anslag for 2019 – 2022.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Petroleum investment.1) Annual change. Percent. 2013 – 2022 2)
1) Working­day adjusted.
2) Projections for 2019 – 2022.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag PPR 4/18 Petroleumsinvesteringer
  Projections MPR 4/18 Petroleum investment
31.12.2013 19,01
31.12.2014 -1,77
31.12.2015 -12,19
31.12.2016 -16,02
31.12.2017 -3,76
31.12.2018 2,10 3,31
31.12.2019 10,50 12,49
31.12.2020 3,00 0,99
31.12.2021 0,50 -1,04
31.12.2022 -6,02