BNP for Fastlands­Norge.1) Årsvekst. Prosent. 2013 – 2022 2)
1) Virkedagskorrigert.
2) Anslag for 2019 – 2022.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
GDP for mainland Norway.1) Annual change. Percent. 2013 – 2022 2)
1) Working­day adjusted.
2) Projections for 2019 – 2022.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag PPR 4/18 BNP Fastlands-Norge
  Projections MPR 4/18 GDP mainland Norway
31.12.2013 2,39
31.12.2014 2,26
31.12.2015 1,37
31.12.2016 0,81
31.12.2017 2,39
31.12.2018 2,40 2,54
31.12.2019 2,27 2,69
31.12.2020 1,65 1,80
31.12.2021 1,40 1,22
31.12.2022 1,05