Importveid valutakursindeks (I­44)1). 1. kv. 2013 – 4. kv. 2022   2)
1) Stigende kurve indikerer svakere kronekurs.
2) Anslag for 1. kv. 2019 – 4. kv. 2022 (stiplet).
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Import­weighted exchange rate index (I­44)1). 2013 Q1 – 2022 Q4  2)
1) A positive slope denotes a weaker krone exchange rate.
2) Projections for 2019 Q1 – 2022 Q4 (broken lines).
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag PPR 4/18 I­44
  Projections MPR 4/18 I­44
31.03.2013 85,56
30.06.2013 87,52
30.09.2013 90,05
31.12.2013 92,61
31.03.2014 93,10
30.06.2014 91,45
30.09.2014 93,09
31.12.2014 97,04
31.03.2015 100,99
30.06.2015 100,22
30.09.2015 105,06
31.12.2015 107,42
31.03.2016 108,12
30.06.2016 105,86
30.09.2016 105,17
31.12.2016 102,30
31.03.2017 102,66
30.06.2017 106,02
30.09.2017 103,59
31.12.2017 106,00
31.03.2018 105,46
30.06.2018 104,45
30.09.2018 103,71 103,71
31.12.2018 104,50 104,93
31.03.2019 104,50 106,50
30.06.2019 103,47 104,63
30.09.2019 102,96 103,69
31.12.2019 102,53 102,98
31.03.2020 102,25 102,52
30.06.2020 101,77 102,00
30.09.2020 101,32 101,70
31.12.2020 100,91 101,64
31.03.2021 100,52 101,61
30.06.2021 100,35 101,58
30.09.2021 100,25 101,58
31.12.2021 100,19 101,57
31.03.2022 101,57
30.06.2022 101,57
30.09.2022 101,57
31.12.2022 101,57