BNP hos handelspartnerne.1) Årsvekst. Prosent. 2013 – 2022 2)
1) Eksportvekter. 25 viktige handelspartnere.
2) Anslag for 2019 – 2022.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
GDP for Norway's trading partners.1)
Annual change. Percent. 2013 – 2022
2)
1) Export weights. Twenty­five main trading partners.
2) Projections for 2019 – 2022.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag PPR 4/18 Anslag PPR 1/19
  Projections MPR 4/18 Projections MPR 1/19
31.12.2013 1,72
31.12.2014 2,57
31.12.2015 2,99
31.12.2016 2,37
31.12.2017 2,95 2,96
31.12.2018 2,55 2,56
31.12.2019 2,22 1,92
31.12.2020 2,14 2,06
31.12.2021 2,14 2,10
31.12.2022 2,17