Konsumprisindeksen (KPI) med usikkerhetsvifte1).
Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2013 – 4. kv. 2022 
2)
1) Usikkerhetsviften er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår
makroøkonomiske hovedmodell, NEMO.
2) Anslag for 1. kv. 2019 – 4. kv. 2022.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Consumer price index (CPI) with fan chart1).
Four­quarter change. Percent. 2013 Q1 – 2022 Q4
2)
1) The fan chart is based on historical experience and stochastic simulations in Norges Bank's main
macroeconomic model, NEMO.
2) Projections for 2019 Q1 – 2022 Q4.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  PPR 4/18 KPI Nedre 30 % Nedre 50 % Nedre 70 % Nedre 90 % Øvre 30 % Øvre 50 % Øvre 70 % Øvre 90 %
  MPR 4/18 CPI Lower 30 % Lower 50 % Lower 70 % Lower 90 % Upper 30 % Upper 50 % Upper 70 % Upper 90 %
31.03.2013 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
30.06.2013 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
30.09.2013 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
31.12.2013 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
31.03.2014 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11
30.06.2014 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
30.09.2014 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
31.12.2014 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04
31.03.2015 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
30.06.2015 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22
30.09.2015 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
31.12.2015 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
31.03.2016 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17
30.06.2016 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47
30.09.2016 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
31.12.2016 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56
31.03.2017 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58
30.06.2017 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
30.09.2017 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
31.12.2017 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
31.03.2018 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
30.06.2018 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
30.09.2018 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28
31.12.2018 3,25 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36
31.03.2019 2,49 2,98 2,87 2,76 2,63 2,43 3,10 3,20 3,34 3,54
30.06.2019 2,05 2,43 2,11 1,85 1,51 1,00 2,74 3,01 3,35 3,86
30.09.2019 1,22 1,80 1,43 1,10 0,70 0,10 2,16 2,50 2,89 3,49
31.12.2019 1,28 1,81 1,45 1,09 0,68 0,08 2,18 2,53 2,94 3,55
31.03.2020 1,50 1,64 1,25 0,89 0,46 -0,17 2,03 2,40 2,82 3,45
30.06.2020 1,53 1,76 1,36 0,98 0,52 -0,14 2,16 2,54 2,99 3,65
30.09.2020 1,54 1,60 1,18 0,79 0,32 -0,36 2,03 2,42 2,89 3,57
31.12.2020 1,70 1,70 1,25 0,84 0,36 -0,35 2,14 2,55 3,04 3,75
31.03.2021 1,59 1,77 1,31 0,88 0,37 -0,36 2,22 2,65 3,16 3,89
30.06.2021 1,71 1,80 1,33 0,89 0,36 -0,37 2,27 2,71 3,24 3,97
30.09.2021 1,73 1,82 1,35 0,90 0,36 -0,38 2,30 2,75 3,28 4,03
31.12.2021 1,72 1,87 1,38 0,93 0,38 -0,38 2,35 2,81 3,36 4,12
31.03.2022 1,96 1,46 1,00 0,45 -0,32 2,46 2,92 3,47 4,24
30.06.2022 1,99 1,49 1,01 0,44 -0,34 2,48 2,96 3,53 4,31
30.09.2022 2,00 1,50 1,02 0,45 -0,33 2,51 2,99 3,56 4,34
31.12.2022 2,01 1,51 1,02 0,44 -0,34 2,51 3,00 3,58 4,36