Styringsrenten med usikkerhetsvifte1).
Prosent. 1. kv. 2013 – 4. kv. 2022 
2)
1) Usikkerhetsviften er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår
makroøkonomiske hovedmodell, NEMO. Den tar ikke hensyn til at det eksisterer en nedre grense for renten.
2) Anslag for 1. kv. 2019 – 4. kv. 2022.
Kilde: Norges Bank
Policy rate with fan chart1).
Percent. 2013 Q1 – 2022 Q4 
2)
1) The fan chart is based on historical experience and stochastic simulations in Norges Bank's main
macroeconomic model, NEMO. It does not take into account that a lower bound for the interest rate exists.
2) Projections for 2019 Q1 – 2022 Q4.
Source: Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag PPR 4/18 Styringsrenten Nedre 30% Nedre 50% Nedre 70% Nedre 90% Øvre 30% Øvre 50% Øvre 70% Øvre 90%
  Projections MPR 4/18 Key policy rate Lower 30% Lower 50% Lower 70% Lower 90% Upper 30% Upper 50% Upper 70% Upper 90%
31.03.2013 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
30.06.2013 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
30.09.2013 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
31.12.2013 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
31.03.2014 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
30.06.2014 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
30.09.2014 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
31.12.2014 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
31.03.2015 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
30.06.2015 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22
30.09.2015 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
31.12.2015 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
31.03.2016 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
30.06.2016 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
30.09.2016 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
31.12.2016 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
31.03.2017 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
30.06.2017 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
30.09.2017 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
31.12.2017 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
31.03.2018 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
30.06.2018 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
30.09.2018 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
31.12.2018 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
31.03.2019 0,78 0,78 0,74 0,71 0,68 0,62 0,82 0,85 0,88 0,94
30.06.2019 1,00 1,03 0,90 0,75 0,55 0,30 1,17 1,31 1,51 1,76
30.09.2019 1,11 1,20 0,93 0,67 0,33 -0,12 1,46 1,73 2,07 2,52
31.12.2019 1,20 1,34 0,96 0,58 0,09 -0,53 1,73 2,11 2,59 3,22
31.03.2020 1,27 1,46 1,04 0,63 0,13 -0,53 1,89 2,30 2,79 3,46
30.06.2020 1,34 1,57 1,13 0,67 0,13 -0,57 2,02 2,48 3,01 3,72
30.09.2020 1,41 1,62 1,16 0,70 0,11 -0,66 2,08 2,54 3,13 3,90
31.12.2020 1,50 1,66 1,19 0,69 0,05 -0,75 2,13 2,62 3,26 4,06
31.03.2021 1,60 1,68 1,21 0,72 0,06 -0,79 2,14 2,64 3,29 4,15
30.06.2021 1,72 1,70 1,26 0,75 0,13 -0,76 2,14 2,65 3,27 4,16
30.09.2021 1,83 1,71 1,25 0,72 0,14 -0,76 2,17 2,69 3,27 4,17
31.12.2021 1,96 1,71 1,23 0,69 0,10 -0,79 2,20 2,74 3,33 4,22
31.03.2022 1,72 1,18 0,62 0,03 -0,83 2,26 2,81 3,40 4,27
30.06.2022 1,72 1,16 0,62 0,02 -0,86 2,28 2,83 3,42 4,30
30.09.2022 1,73 1,16 0,62 0,04 -0,84 2,30 2,85 3,42 4,30
31.12.2022 1,73 1,16 0,62 0,04 -0,84 2,30 2,85 3,42 4,30