Avkastningskrav for de mest attraktive kontorlokalene i Oslo fratrukket
lange renter1). Prosent. 1. kv. 2000 – 3. kv. 2018
1) Som mål på lange renter benyttes tiårs statsrenter.
Kilder: CBRE, Thomson Reuters og Norges Bank
Yields for prime office space in Oslo adjusted for long-term
interest rates1). Percent. 2000 Q1 – 2018 Q3
1) The 10­year government bond yield is used as the long­term interest rate.
Sources: CBRE, Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
Data publiseres ikke/data are not published