Omsetning av brukte boliger. Antall. Januar 2018 - november 2018
Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no
Turnover of existing homes.
Number of dwellings. January 2018 - November 2018
Sources: Eiendomsverdi, Finn.no and Real Estate Norway
Innhold Index Anslag/Projections
    2018 Min. 2009 - 2017 Maks. 2009 - 2017 Gjennomsnitt 2009 - 2017
    2018 Min. 2009 - 2017 Max. 2009 - 2017 Average 2009 - 2017
jan. Jan 6762,00 2064,00 4399,00 5621,89
feb. Feb 6268,00 1524,00 5172,00 6056,11
mar. Mar 6632,00 2545,00 6141,00 7195,44
apr. Apr 8072,00 3513,00 5427,00 7026,56
mai May 9643,00 3203,00 6685,00 8731,56
jun. Jun 10538,00 2587,00 7802,00 9331,00
jul. Jul 4329,00 1020,00 3684,00 4234,89
aug. Aug 9453,00 2367,00 6356,00 7940,89
sep. Sep 9161,00 1711,00 8055,00 8944,67
okt. Oct 9034,00 1538,00 7264,00 8115,56
nov. Nov 7326,00 1211,00 6319,00 6928,78
des. Dec 722,00 2442,00 2915,00