Boligpriser i forhold til disponibel inntekt1).
Indeks. 4. kv. 1998 = 100. 1. kv. 1983 – 3. kv. 2018
1) Disponibel inntekt er korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte i 1. kv. 2000 – 4. kv. 2005 og
nedsettelse av egenkapital i 1. kv. 2006 – 3. kv. 2012. For 1. kv. 2015 – 3. kv. 2018 benyttes veksten i
disponibel inntekt uten aksjeutbytte.
Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no, Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF),
Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
House prices relative to disposable income1).
Index. 1998 Q4 = 100. 1983 Q1 – 2018 Q3
1) Disposable income adjusted for estimated reinvested dividend income for 2000 Q1 – 2005 Q4
and reduction of equity capital for 2006 Q1 – 2012 Q3. Change in disposable income excluding
dividend income is used for 2015 Q1 – 2018 Q3.
Sources: Eiendomsverdi, Finn.no, Norwegian Association of Real Estate Agents (NEF),
Real Estate Norway, Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Boligpriser/disponibel inntekt per innbygger (15 ­ 74 år) Boligpriser/disponibel inntekt
  House prices/disposable income per capita (aged 15 ­ 74) House prices/disposable income
31.03.1983 110,00 117,86
30.06.1983 108,65 116,20
30.09.1983 107,90 115,19
31.12.1983 106,99 114,02
31.03.1984 106,07 112,85
30.06.1984 107,12 113,77
30.09.1984 106,83 113,27
31.12.1984 106,65 112,88
31.03.1985 106,70 112,75
30.06.1985 106,57 112,43
30.09.1985 106,66 112,33
31.12.1985 106,84 112,31
31.03.1986 113,08 118,65
30.06.1986 118,14 123,73
30.09.1986 123,82 129,45
31.12.1986 127,88 133,50
31.03.1987 131,76 137,34
30.06.1987 136,74 142,26
30.09.1987 141,86 147,30
31.12.1987 147,15 152,45
31.03.1988 142,47 147,32
30.06.1988 141,46 146,04
30.09.1988 139,39 143,67
31.12.1988 139,05 143,11
31.03.1989 132,66 136,39
30.06.1989 124,98 128,42
30.09.1989 118,83 122,02
31.12.1989 113,13 116,09
31.03.1990 109,40 112,19
30.06.1990 103,42 106,00
30.09.1990 98,55 100,94
31.12.1990 92,71 94,90
31.03.1991 90,17 92,23
30.06.1991 87,45 89,37
30.09.1991 85,05 86,84
31.12.1991 85,01 86,72
31.03.1992 77,88 79,38
30.06.1992 76,70 78,11
30.09.1992 73,50 74,80
31.12.1992 70,92 72,14
31.03.1993 70,39 71,54
30.06.1993 72,79 73,93
30.09.1993 76,44 77,56
31.12.1993 79,96 81,05
31.03.1994 80,67 81,70
30.06.1994 81,62 82,59
30.09.1994 82,81 83,72
31.12.1994 83,71 84,58
31.03.1995 85,48 86,33
30.06.1995 83,55 84,36
30.09.1995 85,42 86,23
31.12.1995 85,17 85,95
31.03.1996 86,92 87,67
30.06.1996 87,83 88,55
30.09.1996 89,50 90,19
31.12.1996 92,93 93,60
31.03.1997 93,42 94,03
30.06.1997 94,41 94,95
30.09.1997 96,71 97,19
31.12.1997 99,61 100,01
31.03.1998 103,51 103,84
30.06.1998 105,58 105,80
30.09.1998 101,87 101,98
31.12.1998 100,00 100,00
31.03.1999 101,08 100,95
30.06.1999 106,15 105,88
30.09.1999 111,58 111,13
31.12.1999 117,48 116,83
31.03.2000 119,54 118,72
30.06.2000 122,98 121,98
30.09.2000 120,89 119,77
31.12.2000 120,40 119,14
31.03.2001 122,76 121,33
30.06.2001 124,58 122,98
30.09.2001 126,48 124,71
31.12.2001 127,89 125,96
31.03.2002 130,07 127,91
30.06.2002 130,03 127,62
30.09.2002 128,47 125,86
31.12.2002 125,40 122,62
31.03.2003 123,57 120,62
30.06.2003 122,46 119,33
30.09.2003 123,50 120,13
31.12.2003 126,65 122,95
31.03.2004 128,96 124,92
30.06.2004 130,55 126,18
30.09.2004 132,98 128,25
31.12.2004 135,33 130,23
31.03.2005 137,12 131,63
30.06.2005 137,32 131,50
30.09.2005 139,15 132,90
31.12.2005 141,74 135,00
31.03.2006 143,54 136,46
30.06.2006 148,35 140,65
30.09.2006 152,43 144,06
31.12.2006 156,80 147,66
31.03.2007 159,90 150,10
30.06.2007 160,10 149,77
30.09.2007 159,44 148,54
31.12.2007 156,75 145,32
31.03.2008 155,12 143,19
30.06.2008 152,30 139,99
30.09.2008 148,13 135,61
31.12.2008 139,08 126,78
31.03.2009 140,69 127,78
30.06.2009 143,81 130,13
30.09.2009 147,39 132,92
31.12.2009 149,91 134,59
31.03.2010 149,85 133,94
30.06.2010 150,48 133,98
30.09.2010 152,25 135,00
31.12.2010 156,44 138,06
31.03.2011 158,97 139,72
30.06.2011 160,27 140,29
30.09.2011 161,57 140,86
31.12.2011 164,52 142,77
31.03.2012 164,58 142,20
30.06.2012 165,38 142,32
30.09.2012 168,04 144,07
31.12.2012 169,97 145,07
31.03.2013 170,98 145,43
30.06.2013 169,29 143,58
30.09.2013 166,85 141,02
31.12.2013 163,23 137,42
31.03.2014 162,56 136,43
30.06.2014 164,04 137,20
30.09.2014 165,53 138,02
31.12.2014 168,49 139,94
31.03.2015 170,75 141,49
30.06.2015 169,78 140,32
30.09.2015 171,69 141,50
31.12.2015 171,28 140,74
31.03.2016 173,43 142,17
30.06.2016 176,81 144,64
30.09.2016 182,73 149,11
31.12.2016 187,84 152,94
31.03.2017 189,80 154,25
30.06.2017 187,00 151,75
30.09.2017 183,74 148,81
31.12.2017 182,01 147,15
31.03.2018 181,16 146,23
30.06.2018 182,82 147,39
30.09.2018 182,85 147,12