Netto effekt av 1 prosentenhet høyere rente som andel av omsetning.
Prosent. 2000 – 2017
Kilde: Norges Bank
Net effect of a 1 percentage point increase in interest rates as a
share of operating revenue. Percent. 2000 – 2017
Source: Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Andre næringer Eiendomsutvikling Næringseiendom
  Other industries Property development Commercial real estate
31.12.2000 0,05 0,84 1,60
31.12.2001 0,04 0,93 1,73
31.12.2002 0,04 0,89 1,81
31.12.2003 0,03 0,77 1,96
31.12.2004 0,02 0,59 1,81
31.12.2005 0,03 0,61 2,12
31.12.2006 0,02 0,59 1,89
31.12.2007 0,04 0,87 2,36
31.12.2008 0,07 1,37 2,94
31.12.2009 0,05 1,61 2,99
31.12.2010 0,03 1,50 2,97
31.12.2011 0,04 1,35 2,87
31.12.2012 0,07 1,18 2,89
31.12.2013 0,07 1,13 2,96
31.12.2014 0,08 1,16 2,99
31.12.2015 0,08 1,25 2,99
31.12.2016 0,07 1,15 2,93
31.12.2017 0,07 1,15 2,94