Kreditt fra utvalgte finansieringskilder til ikke­finansielle foretak.
Tolvmånedersvekst i beholdning.1) Januar 2004 – oktober 2018
1) Beholdninger er ikke justert for valutakurssvingninger og omvurderinger. SSB har lagt om kredittstatistikken
fra og med januar 2018. Serien for obligasjoner og sertifikater er bruddjustert. Serien for banker og
kredittforetak er ikke justert for denne omleggingen. I tillegg er gjelden til bompengeselskapene tatt ut fra
januar 2018. Dette bruddet er også bruddjustert i figuren.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Credit from selected funding sources to non­financial enterprises.
Twelve­month change in stock.1) January 2004 – October 2018
1) Stocks are not adjusted for exchange rate fluctuations and valuation changes. Statistics Norway
has revised the method for calculating credit statistics from January 2018. The series for bonds and
short­term paper is break­adjusted. The series for banks and mortgage companies is not adjusted for
this change. Aditionally, the debt of road toll companies is excluded from January 2018, which is
also reflected in the chart.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Banker og kredittforetak Obligasjoner og sertifikater
  Banks and mortgage companies Bonds and short­term paper
31.01.2004 0,27 -4,11
29.02.2004 0,44 -2,48
31.03.2004 -1,30 -1,72
30.04.2004 -0,79 -2,70
31.05.2004 -0,87 -3,45
30.06.2004 -2,18 4,28
31.07.2004 -1,07 7,68
31.08.2004 -1,79 9,17
30.09.2004 -0,03 7,13
31.10.2004 0,90 6,73
30.11.2004 -0,14 9,67
31.12.2004 0,60 13,18
31.01.2005 0,17 11,41
28.02.2005 0,49 11,15
31.03.2005 3,59 13,42
30.04.2005 5,14 15,82
31.05.2005 6,91 10,97
30.06.2005 6,82 10,74
31.07.2005 8,03 10,21
31.08.2005 8,63 8,49
30.09.2005 10,47 5,36
31.10.2005 11,42 11,91
30.11.2005 13,48 7,27
31.12.2005 16,61 9,58
31.01.2006 18,39 9,01
28.02.2006 20,13 9,80
31.03.2006 19,24 10,89
30.04.2006 19,38 8,48
31.05.2006 19,03 11,15
30.06.2006 23,32 6,54
31.07.2006 23,27 8,41
31.08.2006 24,79 10,03
30.09.2006 25,05 18,62
31.10.2006 26,65 5,11
30.11.2006 24,51 9,73
31.12.2006 24,42 5,84
31.01.2007 22,84 5,87
28.02.2007 22,57 5,80
31.03.2007 22,63 8,43
30.04.2007 22,50 7,27
31.05.2007 24,16 9,65
30.06.2007 23,31 9,16
31.07.2007 22,49 7,90
31.08.2007 22,64 7,21
30.09.2007 20,86 3,31
31.10.2007 19,58 6,31
30.11.2007 23,71 6,74
31.12.2007 24,18 7,53
31.01.2008 25,22 7,65
29.02.2008 24,15 7,03
31.03.2008 24,90 2,79
30.04.2008 25,96 2,88
31.05.2008 24,54 0,91
30.06.2008 23,45 0,53
31.07.2008 23,98 -0,90
31.08.2008 22,99 -2,57
30.09.2008 24,80 -1,94
31.10.2008 26,71 -1,15
30.11.2008 25,26 -1,91
31.12.2008 23,80 -1,57
31.01.2009 21,08 -0,70
28.02.2009 20,01 1,23
31.03.2009 16,36 6,01
30.04.2009 13,72 5,86
31.05.2009 12,02 5,82
30.06.2009 8,87 6,17
31.07.2009 6,66 7,37
31.08.2009 4,46 8,02
30.09.2009 0,99 11,28
31.10.2009 -2,72 13,05
30.11.2009 -4,66 11,34
31.12.2009 -6,91 13,17
31.01.2010 -6,01 12,23
28.02.2010 -5,68 10,65
31.03.2010 -4,25 1,26
30.04.2010 -3,94 0,34
31.05.2010 -2,34 -0,24
30.06.2010 -0,34 0,59
31.07.2010 -0,03 -0,87
31.08.2010 1,75 -1,48
30.09.2010 3,79 -4,07
31.10.2010 5,32 -4,75
30.11.2010 6,60 -3,24
31.12.2010 6,25 -0,39
31.01.2011 6,65 -0,83
28.02.2011 4,93 -0,67
31.03.2011 5,03 4,05
30.04.2011 4,84 6,60
31.05.2011 3,75 8,64
30.06.2011 3,22 4,18
31.07.2011 4,82 4,97
31.08.2011 4,63 5,66
30.09.2011 4,82 5,46
31.10.2011 4,36 4,04
30.11.2011 4,39 2,27
31.12.2011 6,54 -0,38
31.01.2012 6,35 2,55
29.02.2012 7,26 0,67
31.03.2012 10,81 -1,55
30.04.2012 11,36 -4,65
31.05.2012 11,67 -6,52
30.06.2012 10,99 -0,26
31.07.2012 10,00 1,53
31.08.2012 8,89 1,74
30.09.2012 7,52 5,15
31.10.2012 7,55 8,02
30.11.2012 6,11 13,50
31.12.2012 4,34 12,38
31.01.2013 3,50 13,11
28.02.2013 3,82 15,50
31.03.2013 0,54 17,94
30.04.2013 0,06 23,22
31.05.2013 -0,49 27,29
30.06.2013 -0,16 26,59
31.07.2013 -0,26 23,97
31.08.2013 0,28 24,85
30.09.2013 0,64 23,24
31.10.2013 0,38 20,83
30.11.2013 1,23 17,28
31.12.2013 1,48 16,94
31.01.2014 1,88 12,98
28.02.2014 1,44 14,11
31.03.2014 0,83 14,48
30.04.2014 0,80 12,42
31.05.2014 0,74 9,99
30.06.2014 1,24 7,38
31.07.2014 1,00 8,89
31.08.2014 0,19 7,85
30.09.2014 1,29 6,14
31.10.2014 2,05 6,68
30.11.2014 2,51 3,32
31.12.2014 3,92 5,41
31.01.2015 4,52 6,17
28.02.2015 4,47 3,94
31.03.2015 5,91 2,08
30.04.2015 5,36 1,81
31.05.2015 6,65 1,89
30.06.2015 5,71 1,91
31.07.2015 5,94 1,10
31.08.2015 7,81 1,06
30.09.2015 7,27 0,32
31.10.2015 6,61 0,12
30.11.2015 5,63 0,78
31.12.2015 5,16 1,89
31.01.2016 4,41 0,37
29.02.2016 5,25 -0,22
31.03.2016 3,73 0,57
30.04.2016 4,10 0,71
31.05.2016 3,31 -0,72
30.06.2016 3,32 0,28
31.07.2016 3,58 0,94
31.08.2016 2,47 -0,01
30.09.2016 1,22 -0,35
31.10.2016 1,11 1,75
30.11.2016 1,16 2,37
31.12.2016 0,07 1,49
31.01.2017 0,75 2,15
28.02.2017 0,23 2,55
31.03.2017 1,33 4,22
30.04.2017 2,15 2,25
31.05.2017 2,02 7,27
30.06.2017 3,19 7,34
31.07.2017 2,41 6,27
31.08.2017 2,02 7,74
30.09.2017 3,53 11,01
31.10.2017 3,77 10,65
30.11.2017 3,89 13,37
31.12.2017 6,01 13,31
31.01.2018 5,78 17,65
28.02.2018 7,15 17,89
31.03.2018 6,67 17,01
30.04.2018 7,02 17,59
31.05.2018 6,40 15,67
30.06.2018 5,98 12,76
31.07.2018 6,42 12,78
31.08.2018 7,81 11,32
30.09.2018 6,21 8,28
31.10.2018 6,50 7,13