Andel nye utlån med avvik fra de enkelte kravene i boliglånsforskriften.
Prosent av lånebeløp. 3. kv. 2018
Kilde: Finanstilsynets boliglånsundersøkelse
Share of new mortagages breaching the individual requirements
in the residential mortgage lending regulation. Percent of loan amount. 2018 Q3
Source: Finanstilsynet’s (Financial Supervisory Authority of Norway) residential mortgage lending survey
Innhold Index Anslag/Projections
    Pant i bolig i Oslo Pant i bolig utenom Oslo
    Mortgages in Oslo Mortgages outside Oslo
Betjeningsevne Debt servicing capacity 1,60 1,70
Gjeldsgrad Debt­to­income ratio 4,40 2,40
Belåningsgrad Loan­to­value ratio 1,90 2,50
Utilstrekkelig avdrag Principal repayment 0,70 1,00