Husholdningenes gjeldsbelastning1), gjeldsbetjeningsgrad 2) og
rentebelastning
3). Prosent. 1. kv. 1983 – 3. kv. 2018
1) Gjeldsbelastning er lånegjeld i prosent av disponibel inntekt. Disponibel inntekt er korrigert for anslått
reinvestert aksjeutbytte i 1. kv. 2000 – 4. kv. 2005 og nedsettelse av egenkapital i 1. kv. 2006 – 3. kv. 2012.
For 1. kv. 2015 – 3. kv. 2018 benyttes veksten i disponibel inntekt uten aksjeutbytte.
2) Gjeldsbetjeningsgrad er renteutgifter og anslått avdrag på lånegjelden med 18 års nedbetalingstid
som andel av summen av disponibel inntekt og renteutgifter.
3) Rentebelastning er renteutgifter som andel av summen av disponibel inntekt og renteutgifter.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Household debt ratio1), debt service ratio2) and interest burden3).
Percent. 1983 Q1 – 2018 Q3
1) Debt ratio is loan debt as a percentage of disposable income. Disposable income is adjusted for
estimated reinvested dividend income for 2000 Q1 – 2005 Q4 and reduction of equity capital for
2006 Q1 – 2012 Q3. For 2015 Q1 – 2018 Q3, growth in disposable income excluding dividends is used.
2) Debt service ratio is interest expenses and estimated principal payments on an 18­year mortgage as
a percentage of disposable income plus interest expenses.
3) Interest burden is interest expenses as a percentage of disposable income plus interest expenses.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Gjeldsbelastning, venstre akse Gjeldsbetjeningsgrad, høyre akse Rentebelastning, høyre akse
  Debt ratio (left­hand scale) Debt service ratio (right­hand scale) Interest burden (right­hand scale)
31.03.1983 92,54 7,35 6,17
30.06.1983 94,25 7,42 6,24
30.09.1983 94,05 7,55 6,35
31.12.1983 96,24 7,50 6,31
31.03.1984 97,51 7,45 6,22
30.06.1984 99,41 7,57 6,33
30.09.1984 100,25 7,65 6,37
31.12.1984 103,00 7,63 6,31
31.03.1985 104,41 8,10 6,79
30.06.1985 107,90 8,18 6,84
30.09.1985 110,71 8,44 7,08
31.12.1985 117,12 8,67 7,28
31.03.1986 118,90 9,35 7,90
30.06.1986 124,28 9,63 8,28
30.09.1986 126,50 10,21 8,88
31.12.1986 129,32 10,56 9,31
31.03.1987 131,95 11,86 10,71
30.06.1987 135,07 12,23 11,06
30.09.1987 138,53 12,63 11,48
31.12.1987 146,62 13,08 11,94
31.03.1988 145,78 13,43 12,18
30.06.1988 147,20 13,40 12,13
30.09.1988 147,65 13,45 12,15
31.12.1988 151,08 13,54 12,21
31.03.1989 148,35 13,80 12,46
30.06.1989 147,80 13,16 11,74
30.09.1989 147,28 12,86 11,33
31.12.1989 149,83 12,65 11,06
31.03.1990 147,82 13,15 11,56
30.06.1990 147,80 12,98 11,42
30.09.1990 145,33 12,88 11,32
31.12.1990 145,98 12,66 11,09
31.03.1991 142,71 12,68 10,98
30.06.1991 140,36 12,40 10,70
30.09.1991 136,99 12,10 10,39
31.12.1991 136,13 11,82 10,12
31.03.1992 132,81 13,14 11,53
30.06.1992 130,07 12,69 11,04
30.09.1992 127,02 12,52 10,94
31.12.1992 126,91 12,47 10,99
31.03.1993 122,91 12,27 10,73
30.06.1993 120,72 11,27 9,52
30.09.1993 118,43 10,45 8,39
31.12.1993 118,08 9,72 7,42
31.03.1994 116,42 9,87 7,61
30.06.1994 115,95 9,52 7,17
30.09.1994 115,65 9,36 6,94
31.12.1994 116,12 9,39 7,00
31.03.1995 114,32 9,38 6,98
30.06.1995 114,18 9,14 6,70
30.09.1995 114,17 9,09 6,62
31.12.1995 113,97 9,01 6,52
31.03.1996 114,30 8,97 6,42
30.06.1996 114,46 8,87 6,25
30.09.1996 115,01 8,79 6,11
31.12.1996 115,31 8,72 5,95
31.03.1997 115,15 8,32 5,22
30.06.1997 115,37 8,15 4,89
30.09.1997 116,04 8,20 4,96
31.12.1997 117,00 8,30 5,07
31.03.1998 117,20 8,10 4,61
30.06.1998 117,77 8,14 4,70
30.09.1998 116,72 8,82 6,00
31.12.1998 115,29 9,44 7,13
31.03.1999 114,30 9,29 6,93
30.06.1999 114,95 8,96 6,41
30.09.1999 116,88 8,83 6,10
31.12.1999 119,33 8,85 5,96
31.03.2000 120,80 8,94 5,96
30.06.2000 123,80 9,10 6,12
30.09.2000 125,19 9,46 6,59
31.12.2000 126,79 9,81 7,07
31.03.2001 128,26 9,98 7,22
30.06.2001 130,57 10,06 7,29
30.09.2001 133,23 10,30 7,45
31.12.2001 135,74 10,39 7,45
31.03.2002 137,10 10,48 7,43
30.06.2002 139,84 10,50 7,38
30.09.2002 140,62 10,70 7,62
31.12.2002 141,10 10,87 7,84
31.03.2003 141,84 10,84 7,72
30.06.2003 144,04 10,55 7,08
30.09.2003 146,35 10,12 6,10
31.12.2003 148,59 9,80 5,20
31.03.2004 150,24 9,81 4,97
30.06.2004 152,87 9,81 4,78
30.09.2004 155,51 9,96 4,72
31.12.2004 159,01 10,07 4,70
31.03.2005 161,78 10,22 4,63
30.06.2005 164,83 10,30 4,64
30.09.2005 167,64 10,50 4,70
31.12.2005 171,17 10,68 4,83
31.03.2006 172,98 10,89 4,99
30.06.2006 177,28 11,13 5,18
30.09.2006 179,85 11,29 5,20
31.12.2006 182,86 11,60 5,66
31.03.2007 182,99 11,97 6,24
30.06.2007 185,81 12,18 6,67
30.09.2007 187,63 12,57 7,27
31.12.2007 190,09 12,96 7,89
31.03.2008 190,85 13,37 8,44
30.06.2008 191,98 13,55 8,82
30.09.2008 192,30 13,85 9,27
31.12.2008 191,77 13,67 8,95
31.03.2009 192,06 13,05 7,56
30.06.2009 193,13 12,45 6,21
30.09.2009 193,69 12,28 5,66
31.12.2009 193,93 12,28 5,58
31.03.2010 192,79 12,21 5,45
30.06.2010 194,02 12,23 5,56
30.09.2010 196,86 12,41 5,74
31.12.2010 198,97 12,57 5,78
31.03.2011 199,15 12,59 5,70
30.06.2011 201,09 12,62 5,72
30.09.2011 202,27 12,81 6,01
31.12.2011 203,78 13,01 6,30
31.03.2012 204,97 13,06 6,35
30.06.2012 206,30 13,09 6,27
30.09.2012 207,87 13,22 6,29
31.12.2012 208,90 13,23 6,28
31.03.2013 208,96 13,23 6,12
30.06.2013 209,66 13,28 6,34
30.09.2013 209,94 13,33 6,34
31.12.2013 211,01 13,37 6,33
31.03.2014 211,03 13,51 6,43
30.06.2014 212,25 13,45 6,26
30.09.2014 213,11 13,48 6,22
31.12.2014 213,75 13,43 5,98
31.03.2015 214,92 13,44 5,79
30.06.2015 213,94 13,30 5,66
30.09.2015 216,22 13,35 5,39
31.12.2015 215,77 13,24 5,06
31.03.2016 216,81 13,45 5,25
30.06.2016 218,65 13,38 5,06
30.09.2016 221,12 13,53 5,08
31.12.2016 222,23 13,65 5,12
31.03.2017 222,71 13,78 5,34
30.06.2017 225,02 13,84 5,34
30.09.2017 226,64 13,98 5,40
31.12.2017 227,70 14,06 5,40
31.03.2018 228,26 14,18 5,44
30.06.2018 229,37 14,15 5,47
30.09.2018 230,95 14,24 5,44