Internasjonal bank­ og verdipapirgjeld til ikke­finansielle foretak i
fremvoksende økonomier. Milliarder USD. 1. kv. 2008 – 2. kv. 2018
1) Inneholder også tall for husholdningenes gjeld til internasjonale banker.
Kilde: BIS
International bank and securities debt to non­financial enterprises in emerging
economies. In billions of USD. 2008 Q1 – 2018 Q2
1) Data for household debt to international banks also included.
Source: BIS
Innhold Index Anslag/Projections
  Bankgjeld1) Verdipapir, alle valutaer Verdipapir USD
  Bank debt1) Securities, all currencies Securities, USD
31.03.2008 357,19 279,58
30.06.2008 366,53 287,10
30.09.2008 372,03 295,29
31.12.2008 361,34 283,80
31.03.2009 353,34 280,09
30.06.2009 367,63 286,97
30.09.2009 404,13 315,32
31.12.2009 436,17 344,12
31.03.2010 442,38 353,02
30.06.2010 459,80 366,04
30.09.2010 488,30 386,06
31.12.2010 521,45 415,09
31.03.2011 555,92 439,92
30.06.2011 590,73 469,16
30.09.2011 592,01 473,71
31.12.2011 615,77 489,21
31.03.2012 652,95 516,80
30.06.2012 675,46 539,05
30.09.2012 713,23 560,31
31.12.2012 754,03 597,16
31.03.2013 790,47 632,26
30.06.2013 863,04 698,18
30.09.2013 890,63 714,65
31.12.2013 2681,34 935,36 750,20
31.03.2014 2689,45 965,78 772,91
30.06.2014 2732,90 1024,36 824,31
30.09.2014 2657,26 1027,88 830,67
31.12.2014 2560,09 1061,74 870,64
31.03.2015 2460,70 1072,74 886,55
30.06.2015 2514,52 1124,23 921,17
30.09.2015 2473,13 1127,98 926,84
31.12.2015 2418,27 1126,29 929,95
31.03.2016 2474,33 1150,42 942,40
30.06.2016 2436,98 1171,98 964,95
30.09.2016 2431,22 1210,70 998,42
31.12.2016 2324,66 1228,07 1022,54
31.03.2017 2408,99 1256,94 1046,92
30.06.2017 2398,40 1296,65 1080,91
30.09.2017 2459,27 1365,51 1141,17
31.12.2017 2484,97 1406,45 1176,21
31.03.2018 2566,09 1445,30 1198,52
30.06.2018 2464,71 1441,57 1199,83