Faktorer bak endringer i anslag for styringsrenten fra PPR 3/18.
Akkumulerte bidrag. Prosentenheter. 1. kv. 2019 – 4. kv. 2021
Kilde: Norges Bank
Factors behind changes in policy rate forecast since MPR 3/18.
Cumulative contribution. Percentage points. 2019 Q1 – 2021 Q4
Source: Norges Bank
Innhold Index
  Endring i rentebane Etterspørsel Oljepris Priser og lønn Skjønn Utlandet Valutakurs
  Change in policy rate forecast Demand Oil price Prices and wages Judgement Foreign factors Exchange rate
31.03.2019 -0,04 0,05 -0,12 0,11 -0,04 -0,09 0,04
30.06.2019 0,00 0,07 -0,17 0,12 0,00 -0,09 0,06
30.09.2019 0,00 0,07 -0,20 0,11 0,00 -0,08 0,10
31.12.2019 -0,02 0,03 -0,22 0,12 0,00 -0,07 0,12
31.03.2020 -0,07 0,01 -0,22 0,09 0,00 -0,07 0,12
30.06.2020 -0,11 0,00 -0,22 0,07 0,00 -0,08 0,12
30.09.2020 -0,13 0,00 -0,22 0,04 0,00 -0,08 0,12
31.12.2020 -0,15 0,00 -0,21 0,03 0,00 -0,08 0,11
31.03.2021 -0,15 0,00 -0,19 0,02 0,00 -0,08 0,10
30.06.2021 -0,14 0,02 -0,18 0,01 0,00 -0,08 0,09
30.09.2021 -0,13 0,03 -0,16 0,00 0,00 -0,08 0,08
31.12.2021 -0,13 0,03 -0,15 0,00 0,00 -0,08 0,07