Realrente.1) Prosent. 1. kv. 2012 – 3. kv. 2021  2)
1) Tremåneders pengemarkedsrente fratrukket et trekvartalers sentrert glidende gjennomsnitt av inflasjon,
målt ved firekvartalersvekst i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI­JAE).
2) Anslag for 3. kv. 2018 – 3. kv. 2021.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Real interest rate.1) Percent. 2012 Q1 – 2021 Q3 2)
1) Three­month money market rate deflated by a three­quarter centered moving average of inflation,
measured by four­quarter CPI inflation adjusted for tax changes and excluding energy prices (CPI­ATE).
2) Projections for 2018 Q3 – 2021 Q3.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag PPR 3/18 Realrente
  Projections MPR 3/18 Real interest rate
31.03.2012 1,42
30.06.2012 1,09
30.09.2012 0,96
31.12.2012 0,77
31.03.2013 0,68
30.06.2013 0,31
30.09.2013 -0,07
31.12.2013 -0,46
31.03.2014 -0,61
30.06.2014 -0,65
30.09.2014 -0,72
31.12.2014 -0,79
31.03.2015 -1,07
30.06.2015 -1,16
30.09.2015 -1,63
31.12.2015 -1,95
31.03.2016 -2,09
30.06.2016 -2,28
30.09.2016 -1,99
31.12.2016 -1,46
31.03.2017 -1,00
30.06.2017 -0,55
30.09.2017 -0,44
31.12.2017 -0,30
31.03.2018 -0,24
30.06.2018 -0,28 -0,31
30.09.2018 -0,48 -0,58
31.12.2018 -0,54 -0,74
31.03.2019 -0,50 -0,76
30.06.2019 -0,30 -0,60
30.09.2019 -0,10 -0,41
31.12.2019 0,11 -0,25
31.03.2020 0,20 -0,17
30.06.2020 0,30 -0,10
30.09.2020 0,39 -0,01
31.12.2020 0,47 0,09
31.03.2021 0,54 0,20
30.06.2021 0,60 0,32
30.09.2021 0,65 0,43