KPI med usikkerhetsvifte1).
Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2012 – 4. kv. 2021 
2)
1) Usikkerhetsviften er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske
hovedmodell, NEMO.
2) Anslag for 4. kv. 2018 – 4. kv. 2021 (stiplet).
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
CPI with fan chart1).
Four­quarter change. Percent. 2012 Q1 – 2021 Q4
2)
1) The fan chart is based on historical experience and stochastic simulations in Norges Bank's main
macroeconomic model, NEMO.
2) Projections for 2018 Q4 – 2021 Q4 (broken line).
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  KPI Nedre 30 % Nedre 50 % Nedre 70 % Nedre 90 % Øvre 30 % Øvre 50 % Øvre 70 % Øvre 90 %
  CPI Lower 30 % Lower 50 % Lower 70 % Lower 90 % Upper 30 % Upper 50 % Upper 70 % Upper 90 %
31.03.2012 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
30.06.2012 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
30.09.2012 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
31.12.2012 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21
31.03.2013 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
30.06.2013 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
30.09.2013 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
31.12.2013 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
31.03.2014 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11
30.06.2014 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
30.09.2014 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
31.12.2014 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04
31.03.2015 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
30.06.2015 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22
30.09.2015 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
31.12.2015 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
31.03.2016 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17
30.06.2016 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47
30.09.2016 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
31.12.2016 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56
31.03.2017 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58
30.06.2017 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
30.09.2017 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
31.12.2017 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
31.03.2018 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
30.06.2018 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
30.09.2018 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28
31.12.2018 3,25 3,13 3,03 2,89 2,69 3,36 3,47 3,60 3,80
31.03.2019 2,49 2,18 1,91 1,57 1,06 2,81 3,07 3,41 3,92
30.06.2019 2,05 1,68 1,35 0,95 0,36 2,41 2,75 3,15 3,74
30.09.2019 1,22 0,85 0,50 0,09 -0,52 1,59 1,94 2,35 2,96
31.12.2019 1,28 0,89 0,52 0,09 -0,53 1,66 2,03 2,46 3,08
31.03.2020 1,50 1,10 0,72 0,27 -0,39 1,90 2,28 2,74 3,39
30.06.2020 1,53 1,11 0,72 0,25 -0,43 1,96 2,35 2,82 3,50
30.09.2020 1,54 1,09 0,68 0,20 -0,51 1,99 2,39 2,88 3,59
31.12.2020 1,70 1,24 0,82 0,31 -0,42 2,16 2,58 3,09 3,82
31.03.2021 1,59 1,12 0,68 0,16 -0,58 2,06 2,50 3,03 3,77
30.06.2021 1,71 1,23 0,78 0,25 -0,50 2,18 2,63 3,16 3,91
30.09.2021 1,73 1,25 0,79 0,24 -0,52 2,22 2,67 3,22 3,98
31.12.2021 1,72 1,22 0,76 0,21 -0,56 2,22 2,68 3,23 4,00