Venter virksomheten å ha flere eller færre ansatte fra andre europeiske
land om 6 måneder? Svar fra virksomheter som hadde en oppfatning. Antall
kontakter 1)
1) Om lag 300 virksomheter ble spurt.
Kilde: Norges Bank
Does your business expect to recruit more or fewer employees from other
European countries in six months? Responses from businesses that had an opinion.
Number of contacts 1)
1) Approximately 300 businesses were surveyed.
Source: Norges Bank
Innhold Index
    Flere Færre Uendret
    More Fewer Unchanged
Norden utenom Norge Nordic region except Norway 18,00 10,00 86,00
Øst­Europa Eastern Europe 20,00 11,00 86,00
Europa for øvrig Other Europe 14,00 4,00 83,00