Hvordan har tilgangen på ulike typer ansatte endret seg de
siste 12 månedene? Antall kontakter1)
1) Om lag 300 virksomheter ble spurt. Figuren viser svar fra de kontaktene som oppfattet at spørsmålet
var aktuelt for dem.
Kilde: Norges Bank
How has recruitment of different types of labour changed over the past
12 months? Number of contacts1)
1) Approcimately 300 businesses were asked. The graph shows answers from the contacts who perceived
the question as relevant for them.
Source: Norges Bank
Innhold Index
    Ingen endring Lettere Vanskeligere
    No change Easier More difficult
IT­spesialister IT professionals 90,00 3,00 30,00
Utdanning fra universitet eller høyskole University or college degree 178,00 14,00 46,00
Fagutdannede Skilled trades 173,00 12,00 47,00
Annet Others 134,00 6,00 17,00