Internettbrukere som har kjøpt varer eller tjenester via internett. Fordelt etter
ulike varer og tjenester. Prosent av alle respondenter. 2017
Kilde: Eurostat
Internet users who have bought goods and services over the
internet. By goods and service categories. Percent of all surveyed. 2017
Source: Eurostat
Innhold Index
    Gjennomsnitt i EU­landene Maksverdi blant EU­landene Norge
    EU average Max value among EU countries Norway
Dagligvarer Grocery items 14,00 29,00 14,00
Elektronisk utstyr Electronic equipment 14,00 28,00 23,00
Film og musikk Films and music 16,00 50,00 43,00
Billetter til arrangementer Tickets for events 22,00 55,00 46,00
Møbler og andre husholdningsartikler Furniture and other household goods 26,00 53,00 29,00
Reise- ogferieopphold Travel and holiday accomodation 31,00 60,00 56,00
Klær og sportsutstyr Clothing and sporting goods 37,00 61,00 46,00