Internettbrukere som har kjøpt varer eller tjenester over internett i løpet av
de siste 3 månedene. Prosent av alle respondenter. 2017
Kilde: Eurostat
Internet users who have bought goods or services over the internet in the past
three months. Percent of all surveyed. 2017
Source: Eurostat
Innhold Index
    Siste kjøp over internett i løpet av de siste tre månedene
    Last online purchase: in the last 3 months
Gjennomsnitt i EU­landene EU average 48,00
Island Iceland 56,00
Finland Finland 58,00
Norge Norway 62,00
Tyskland Germany 66,00
Sverige Sweden 67,00
Nederland Netherlands 68,00
Danmark Denmark 69,00
Storbritannia UK 78,00