Omsetning i detaljhandelen. Milliarder kroner. 2012 – 2018 1)
1) Anslag for 2018 (stiplet) basert på tilgjengelig data til og med 3. kv. 2018 . 4. kv. 2018 er fremskrevet med
vekstrater fra 2017.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Retail sector turnover. In billions of NOK. 2012 – 2018 1)
1) Projections for 2018 (broken lines) are based on data available to 2018 Q3. 2018 Q4 is extrapolated
using growth rates from 2017.
Source: Statistics Norway
Innhold Index
  Omsetning innen "Postordrehandel og handel via internett" Øvrig detaljhandel
  Mail order and internet turnover Other retail trade
31.12.2012 10,93 412,49
31.12.2013 12,03 420,31
31.12.2014 13,92 435,07
31.12.2015 16,31 445,38
31.12.2016 18,92 457,29
31.12.2017 21,47 466,01
31.12.2018 22,66 475,67