Petroleumsinvesteringer.
Faste 2018­priser. Milliarder kroner. 2012 – 20211)
1) Anslag for 2018 – 2021. Tallene for 2012 – 2017 er hentet fra investeringstellingen til Statistisk sentralbyrå
og deflatert med prisindeksen for petroleumsinvesteringer i nasjonalregnskapet. Indeksen anslås å falle
med 1 prosent i 2018 og å øke med 2,5 prosent fra 2018 til 2019.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Petroleum investment.
Constant 2018 prices. In billions of NOK. 2012 – 20211)
1) Projections for 2018 – 2021. Figures for 2012 – 2017 are from Statistics Norway's investment intentions
survey and deflated by the price index for petroleum investment in the national accounts. The index is
projected to fall by 1 % in 2018 and to rise by 2.5 % between 2018 and 2019.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  Felt i drift utenom nye utbygginger Feltutbygginger og nye utbygginger på felt i drift Leting Nedstengning og fjerning Rørtransport og landvirksomhet
  Fields in production excluding new development projects Field developments and new development projects on fields in production Exploration Shutdown and removal Pipeline tranport and onshore activities
31.12.2012 88,84 51,88 32,76 1,01 4,46
31.12.2013 102,31 61,55 38,50 2,73 7,78
31.12.2014 84,06 67,88 38,00 7,60 11,90
31.12.2015 74,27 54,49 31,58 10,11 13,96
31.12.2016 63,48 51,85 21,62 8,55 8,96
31.12.2017 61,30 52,26 21,58 5,16 7,01
31.12.2018 55,00 63,00 23,50 5,00 4,00
31.12.2019 56,59 75,12 26,83 5,37 2,44
31.12.2020 59,00 73,50 28,00 8,00 3,00
31.12.2021 61,00 70,50 29,00 7,00 5,00