Etterspørsel fra offentlig forvaltning.
Årsvekst. Prosent. 2012 – 2021 1)
1) Anslag for 2018 – 2021.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Public sector demand. Annual change. Percent. 2012 – 2021 1)
1) Projections for 2018 – 2021.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  Anslag offentlig etterspørsel PPR 3/18 Etterspørsel fra offentlig forvaltning
  Projections public demand MPR 3/18 Public sector demand
31.12.2012 1,02
31.12.2013 2,69
31.12.2014 2,97
31.12.2015 1,99
31.12.2016 2,92
31.12.2017 2,68
31.12.2018 2,20 2,90
31.12.2019 1,48 1,38
31.12.2020 1,37 1,19
31.12.2021 1,29 1,08