Tremåneders pengemarkedsrente 1) og beregnede terminrenter2).
Prosent. 1. kv. 2012 – 4. kv. 2021 
3)
1) Anslag for pengemarkedsrenten er beregnet som et gjennomsnitt av styringsrenten i inneværende
og neste kvartal pluss anslag på pengemarkedspåslaget.
2) Terminrentene er basert på rentene i pengemarkedet og renteswapper. Det oransje og blå intervallet
viser høyeste og laveste rente i perioden 3. september – 14. september i 2018 for PPR 3/18 og i perioden
26. november – 7. desember i 2018 for PPR 4/18.
3) Anslag for 4. kv. 2018 – 3. kv. 2021.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Three­month money market rate 1) and estimated forward rates2).
Percent. 2012 Q1 – 2021 Q4
3)
1) Projections for the money market rate are calculated as an average of the policy rate in the
current and subsequent quarter plus an estimate of the money market premium.
2) Forward rates are based on money market rates and interest rate swaps. The orange and blue bands
show the highest and lowest rates in the period 3 September – 14 September in 2018 for MPR 3/18 and
in the period 26 November – 7 December in 2018 for MPR 4/18, respectively.
3) Projections for 2018 Q4 – 2021 Q3.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Maks PPR 4/18 Maks PPR 3/18 Min PPR 4/18 Min PPR 3/18 Tremåneders pengemarkedsrente
  Max MPR 4/18 Max MPR 3/18 Min MPR 4/18 Min MPR 3/18 Three­month money market rate
31.03.2012 2,60
30.06.2012 2,32
30.09.2012 2,11
31.12.2012 1,90
31.03.2013 1,87
30.06.2013 1,77
30.09.2013 1,71
31.12.2013 1,67
31.03.2014 1,68
30.06.2014 1,79
30.09.2014 1,71
31.12.2014 1,61
31.03.2015 1,38
30.06.2015 1,44
30.09.2015 1,21
31.12.2015 1,13
31.03.2016 1,09
30.06.2016 0,99
30.09.2016 1,06
31.12.2016 1,12
31.03.2017 1,02
30.06.2017 0,92
30.09.2017 0,81
31.12.2017 0,81
31.03.2018 0,95
30.06.2018 1,08
30.09.2018 1,05
31.12.2018 1,11 1,08 1,19
31.03.2019 1,28 1,22 1,22 1,19 1,30
30.06.2019 1,32 1,33 1,29 1,29 1,46
30.09.2019 1,38 1,44 1,36 1,39 1,56
31.12.2019 1,45 1,54 1,43 1,48 1,64
31.03.2020 1,53 1,64 1,49 1,56 1,71
30.06.2020 1,61 1,73 1,55 1,63 1,78
30.09.2020 1,68 1,81 1,62 1,70 1,86
31.12.2020 1,76 1,89 1,68 1,76 1,95
31.03.2021 1,83 1,96 1,75 1,81 2,06
30.06.2021 1,89 2,02 1,81 1,87 2,18
30.09.2021 1,96 2,08 1,86 1,92 2,30
31.12.2021 2,02 2,13 1,91 1,96