Renter. Prosent. 1. kv. 2012 – 3. kv. 2021 1)
1) For utlånsrente anslag for 4. kv. 2018 – 3.kv. 2021. For utlånsmargin og tremåneders
pengemarkedrente anslag for 3.kv. 2018 – 3.kv. 2021.
2) Gjennomsnittlig rente på utestående nedbetalingslån med pant i bolig til husholdninger,
for utvalget av banker og kredittforetak som inngår i Statistisk sentralbyrås månedlige rentestatistikk.
3) Differansen mellom boliglånsrenten og tremåneders pengemarkedsrente.
4) Anslaget er beregnet som et gjennomsnitt av styringsrenten i inneværende og
neste kvartal pluss anslag på pengemarkedspåslaget.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Thomson Reuters og Norges Bank
Interest rates. Percent. 2012 Q1 – 2021 Q3 1)
1) For mortgage lending rate projections for 2018 Q4 – 2021 Q3. For mortgage lending margins
and three­month money market rate projections for 2018 Q3 – 2021 Q3.
2) Average interest rate on outstanding mortgage loans to households from
the sample of banks included in Statistics Norway's monthly interest rate statistics.
3) Difference between the mortgage lending rate and the three­month money market rate.
4) Projections are calculated as an average of the policy rate in the current and subsequent quarter plus
an estimate of the money market premium.
Source: Statistics Norway, Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index
  Tremåneders pengemarkedsrente PPR 3/18 Tremåneders pengemarkedsrente4) Utlånsrente, boliglån2) Utlånsrente, boliglån anslag PPR 3/18 Utlånsmargin, boliglån3) Utlånsmargin PPR 3/18
  Three­month money market rate MPR 3/18 Three­month money market rate4) Mortgage lending rate2) Mortgage lending rate projection MPR 3/18 Mortgage lending margin3) Lending margin MPR 3/18
31.03.2012 2,60 4,20 4,20 1,60 1,60
30.06.2012 2,32 4,11 4,11 1,79 1,79
30.09.2012 2,11 4,02 4,02 1,91 1,91
31.12.2012 1,90 3,97 3,97 2,07 2,07
31.03.2013 1,87 3,93 3,93 2,06 2,06
30.06.2013 1,77 4,02 4,02 2,25 2,25
30.09.2013 1,71 4,10 4,10 2,39 2,39
31.12.2013 1,67 4,07 4,07 2,40 2,40
31.03.2014 1,68 4,03 4,03 2,35 2,35
30.06.2014 1,79 3,97 3,97 2,18 2,18
30.09.2014 1,71 3,86 3,86 2,15 2,15
31.12.2014 1,61 3,76 3,76 2,15 2,15
31.03.2015 1,38 3,52 3,52 2,14 2,14
30.06.2015 1,44 3,26 3,26 1,82 1,82
30.09.2015 1,21 3,09 3,09 1,88 1,88
31.12.2015 1,13 2,86 2,86 1,73 1,73
31.03.2016 1,09 2,70 2,70 1,61 1,61
30.06.2016 0,99 2,62 2,62 1,63 1,63
30.09.2016 1,06 2,53 2,53 1,47 1,47
31.12.2016 1,12 2,50 2,50 1,38 1,38
31.03.2017 1,02 2,55 2,55 1,53 1,53
30.06.2017 0,92 2,55 2,55 1,63 1,63
30.09.2017 0,81 2,53 2,53 1,72 1,72
31.12.2017 0,81 2,50 2,50 1,69 1,69
31.03.2018 0,95 2,47 2,47 1,52 1,52
30.06.2018 1,08 1,08 2,45 2,45 1,37 1,37
30.09.2018 1,05 1,05 2,43 2,48 1,38 1,43
31.12.2018 1,19 1,19 2,51 2,71 1,32 1,52
31.03.2019 1,31 1,30 2,73 2,83 1,44 1,51
30.06.2019 1,45 1,46 2,89 2,96 1,43 1,51
30.09.2019 1,56 1,56 2,99 3,06 1,43 1,50
31.12.2019 1,68 1,64 3,07 3,18 1,43 1,50
31.03.2020 1,79 1,71 3,13 3,28 1,43 1,49
30.06.2020 1,89 1,78 3,20 3,38 1,42 1,49
30.09.2020 1,99 1,86 3,28 3,47 1,42 1,48
31.12.2020 2,09 1,95 3,37 3,57 1,42 1,48
31.03.2021 2,20 2,06 3,48 3,67 1,42 1,47
30.06.2021 2,31 2,18 3,59 3,77 1,41 1,46
30.09.2021 2,43 2,30 3,71 3,89 1,41 1,46