Forventet tolvmånedersvekst i konsumprisene om fem år.
Prosent. 1. kv. 2005 – 4. kv. 2018
Kilder: Epinion, Kantar TNS og Opinion
Expected 12­month change in consumer prices five years ahead.
Percent. 2005 Q1 – 2018 Q4
Sources: Epinion, Kantar TNS and Opinion
Innhold Index
  Økonomer i akademia Økonomer i finansnæringen Arbeidstakerorganisasjoner Arbeidsgiverorganisasjoner
  Economists, academia Economists, financial industry Employee organisations Employer organisations
31.03.2005 2,40 2,30 2,30 2,50
30.06.2005 2,40 2,40 2,40 2,70
30.09.2005 2,50 2,10 2,30 2,40
31.12.2005 2,40 2,30 2,80 2,80
31.03.2006 2,40 2,30 2,70 2,60
30.06.2006 2,30 2,40 2,80 2,90
30.09.2006 2,40 2,30 2,30 2,80
31.12.2006 2,40 2,40 2,60 2,80
31.03.2007 2,50 2,30 2,30 2,80
30.06.2007 2,60 2,30 2,00 2,60
30.09.2007 2,40 2,40 2,40 2,50
31.12.2007 2,60 2,40 2,70 2,70
31.03.2008 2,60 2,50 2,70 2,60
30.06.2008 2,50 2,40 3,10 2,50
30.09.2008 2,70 2,60 3,00 2,40
31.12.2008 2,80 2,70 3,60 2,50
31.03.2009 2,50 2,50 2,80 3,00
30.06.2009 2,70 2,90 3,10 3,00
30.09.2009 2,80 2,60 2,80 3,30
31.12.2009 2,80 2,70 2,80 3,00
31.03.2010 2,80 2,60 2,50 3,50
30.06.2010 2,60 2,40 3,10 3,20
30.09.2010 2,70 2,50 2,60 3,20
31.12.2010 2,70 2,40 2,90 2,90
31.03.2011 2,90 2,50 2,80 3,00
30.06.2011 2,80 2,50 2,70 2,90
30.09.2011 2,70 2,30 2,80 3,00
31.12.2011 2,70 2,40 2,60 2,60
31.03.2012 2,90 2,40 2,40 2,50
30.06.2012 2,80 2,20 2,40 2,90
30.09.2012 2,60 2,20 2,40 2,60
31.12.2012 2,50 2,30 2,50 2,70
31.03.2013 2,50 2,20 2,50 2,40
30.06.2013 2,60 2,20 2,80 2,50
30.09.2013 3,00 2,20 2,50 2,50
31.12.2013 2,70 2,30 2,50 2,80
31.03.2014 2,70 2,10 2,50 2,80
30.06.2014 2,50 2,10 2,40 2,50
30.09.2014 3,10 2,00 2,70 2,70
31.12.2014 2,50 2,00 2,60 2,50
31.03.2015 2,60 2,10 2,50 2,40
30.06.2015 2,40 2,00 2,50 2,50
30.09.2015 2,50 2,00 2,60 2,50
31.12.2015 2,50 2,00 2,60 2,70
31.03.2016 2,40 2,00 2,80 2,60
30.06.2016 2,50 2,00 2,60 2,50
30.09.2016 2,80 2,00 2,80 2,60
31.12.2016 2,90 2,10 2,90 2,90
31.03.2017 2,60 2,00 3,00 3,00
30.06.2017 2,50 2,20 2,60 2,60
30.09.2017 2,40 2,10 2,70 2,30
31.12.2017 2,50 2,10 2,50 2,50
31.03.2018 2,50 2,20 2,70 2,40
30.06.2018 2,60 2,00 2,60 2,50
30.09.2018 2,60 2,30 2,70 2,80
31.12.2018 2,50 2,20 2,60 2,70