Energipriser i KPI.1) Indeks. 2012 = 100. 2012 – 20212)
1) Vektet gjennomsnitt av prisene for drivstoff og smøremidler og for elektrisitet og brensel i KPI. Anslaget er
basert på terminpriser for elektrisitet, bensin og olje.
2) Anslag for 2018 - 2021 (stiplet).
Kilder: Nord Pool, Norges vassdrags- og energidirektorat, Thomson Reuters og Norges Bank
Energy prices in CPI.1) Index. 2012 = 100. 2012 – 20212)
1) Weighted average of prices for transport fuels and lubricants, and of electricity and other fuels in CPI.
The projections are based on futures prices for electricity, petrol and fuel.
2) Projections for 2018 - 2021 (broken lines).
Sources: Nord Pool, Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index
  PPR 3/18 Energipriser i KPI
  MPR 3/18 Energy prices in CPI
31.12.2012 100,00
31.12.2013 109,30
31.12.2014 105,89
31.12.2015 101,02
31.12.2016 110,27
31.12.2017 118,81 118,81
31.12.2018 138,79 138,53
31.12.2019 132,86 135,58
31.12.2020 130,82 131,37
31.12.2021 132,78 129,81