Lønnsvekst i Norge og hos viktige handelspartnere1).
Årsvekst. Prosent. 2005 – 2021
2)
1) Aggregat for lønnsvekst for handelspartnere er basert på lønnskostnader per ansatt i euroområdet,
Storbritannia, Sverige og USA.
2) Anslag for 2018 – 2021 (stiplet).
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Thomson Reuters og Norges Bank
Wage growth in Norway and for main trading partners1).
Annual change. Percent. 2005 – 2021
2)
1) Aggregate for wage growth for trading partners is based on labour costs per employee in the euro area,
Sweden, UK and US.
2) Projections for 2018 – 2021 (broken lines).
Sources: Statistics Norway, Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Norge Handelspartnere
  Norway Trading partners
31.12.2005 3,30 2,89
31.12.2006 4,25 3,47
31.12.2007 5,60 4,04
31.12.2008 6,30 3,02
31.12.2009 4,20 1,65
31.12.2010 3,70 2,23
31.12.2011 4,30 2,10
31.12.2012 4,00 1,79
31.12.2013 3,90 1,72
31.12.2014 3,10 1,60
31.12.2015 2,80 1,87
31.12.2016 1,70 1,78
31.12.2017 2,30 1,91
31.12.2018 2,70 2,66
31.12.2019 3,20 2,59
31.12.2020 3,50 3,00
31.12.2021 3,80 3,07