Lønnsandel for Fastlands­Norge.1) Prosent. 1980 – 2021 2)
1) Lønnskostnader som andel av lønnskostnader og driftsresultat.
2) Anslag for 2018 – 2021.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Labour share for mainland Norway.1) Percent. 1980 – 2021 2)
1) Labour costs as a share of the sum of labour costs and operating profit.
2) Projections for 2018 – 2021.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Lønnsandel Anslag PPR 3/18 Gjennomsnitt 1980-2017
  Labour share Projections MPR 3/18 Average 1980-2017
31.12.1980 74,15 73,33
31.12.1981 73,71 73,33
31.12.1982 73,17 73,33
31.12.1983 72,96 73,33
31.12.1984 72,02 73,33
31.12.1985 72,47 73,33
31.12.1986 74,46 73,33
31.12.1987 75,85 73,33
31.12.1988 75,39 73,33
31.12.1989 73,94 73,33
31.12.1990 73,56 73,33
31.12.1991 72,63 73,33
31.12.1992 72,18 73,33
31.12.1993 70,78 73,33
31.12.1994 70,88 73,33
31.12.1995 70,59 73,33
31.12.1996 72,22 73,33
31.12.1997 72,69 73,33
31.12.1998 73,70 73,33
31.12.1999 75,21 73,33
31.12.2000 74,87 73,33
31.12.2001 74,19 73,33
31.12.2002 74,29 73,33
31.12.2003 72,83 73,33
31.12.2004 71,26 73,33
31.12.2005 70,32 73,33
31.12.2006 70,47 73,33
31.12.2007 71,37 73,33
31.12.2008 73,11 73,33
31.12.2009 75,15 73,33
31.12.2010 73,09 73,33
31.12.2011 74,89 73,33
31.12.2012 74,76 73,33
31.12.2013 74,67 73,33
31.12.2014 74,56 73,33
31.12.2015 74,98 73,33
31.12.2016 73,98 73,33
31.12.2017 75,17 75,17 73,33
31.12.2018 75,43 75,27 73,33
31.12.2019 75,06 74,87 73,33
31.12.2020 74,92 74,68 73,33
31.12.2021 74,80 74,42 73,33