KPI­JAE1) fordelt etter leveringssektor.
Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2016 – mars 2019
2)
1) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
2) Anslag for desember 2018 – mars 2019.
3) Norges Banks beregninger.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
CPI­ATE1) by supplier sector.
Twelve­month change. Percent. January 2016 – March 2019 
2)
1) CPI adjusted for tax changes and excluding energy products.
2) Projections for December 2018 – March 2019.
3) Norges Bank's estimates.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  Importerte konsumvarer PPR 3/18 Norskproduserte varer og tjenester PPR 3/18 Norskproduserte varer og tjenester3) Importerte varer
  Imported consumer goods MPR 3/18 Domestically produced goods and services MPR 3/18 Domestically produced goods and services3) Imported consumer goods
31.01.2016 2,35 4,13
29.02.2016 3,03 4,20
31.03.2016 3,00 3,94
30.04.2016 2,89 4,01
31.05.2016 2,83 4,00
30.06.2016 2,54 3,89
31.07.2016 3,26 4,61
31.08.2016 2,78 4,42
30.09.2016 2,61 3,55
31.10.2016 2,71 3,44
30.11.2016 2,61 2,54
31.12.2016 2,28 2,85
31.01.2017 2,44 1,59
28.02.2017 1,61 1,67
31.03.2017 1,90 1,46
30.04.2017 1,95 0,96
31.05.2017 1,68 1,15
30.06.2017 2,19 0,67
31.07.2017 2,03 -0,29
31.08.2017 1,52 -0,58
30.09.2017 1,39 0,19
31.10.2017 1,60 -0,19
30.11.2017 1,16 0,48
31.12.2017 1,83 0,48
31.01.2018 1,34 0,20
28.02.2018 1,95 -0,10
31.03.2018 1,59 0,00
30.04.2018 1,74 0,57
31.05.2018 1,62 0,38
30.06.2018 1,50 0,38
31.07.2018 1,67 0,77
31.08.2018 1,16 2,18 2,18 1,16
30.09.2018 0,38 2,10 2,40 0,95
31.10.2018 0,79 2,00 1,86 1,24
30.11.2018 0,63 2,22 2,67 1,23
31.12.2018 0,42 2,18 2,29 1,20
31.01.2019 2,49 1,67
28.02.2019 2,19 1,76
31.03.2019 2,66 1,58