Produktivitetsvekst i Norge og hos handelspartnere1).
Gjennomsnittlig årsvekst. Prosent
1) Aggregat for produktivitetsvekst for euroområdet, Storbritannia, Sverige og USA.
Kilder: OECD, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Productivity growth in Norway and for trading partners1).
Average annual growth. Percent
1) Aggregate for productivity growth for the euro area, UK, Sweden and the US.
Sources: OECD, Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
    Fastlands­Norge Handelspartnere
    Mainland Norway Trading partners
1998-07 1998-07 2,05 1,54
2008-17 2008-17 0,68 0,44
2018-21 2018-21 0,99 0,97