Beregninger av produksjonsgapet1). Prosent. 1. kv. 2005 – 3. kv. 2018
1) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP for Fastlands­Norge og anslått
potensielt BNP for Fastlands­Norge.
2) For en gjennomgang av modellberegningen, se egen ramme på side 34 i Pengepolitisk rapport 4/17.
3) Indikator for produksjonsgapet basert på arbeidsmarkedet. Nærmere utdyping er gitt i
Hagelund, K., F. Hansen og Ø. Robstad (2018) «Modellberegninger av produksjonsgapet».
Staff Memo 4/2018. Norges Bank.
Kilde: Norges Bank
Estimated output gap1). Percent. 2005 Q1 – 2018 Q3
1) The output gap measures the percentage difference between mainland GDP and estimated potential
mainland GDP.
2) See box on page 34 in Monetary Policy Report 4/17 for a review of the model estimate.
3) Indicator of the output gap based on the labour market. See Hagelund, K., F. Hansen and Ø. Robstad
(2018) "Model estimates of the output gap". Staff Memo 4/2018. Norges Bank, for a further discussion.
Source: Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Norges Banks anslag Arbeidsmarkedsindikator 3) Modellberegning 2)
  Norges Bank projections Labour market indicator 3) Model estimate 2)
31.03.2005 -0,40 -0,26 -0,32
30.06.2005 -0,10 -0,16 0,35
30.09.2005 0,20 0,15 0,41
31.12.2005 0,50 0,57 0,84
31.03.2006 0,65 1,11 1,25
30.06.2006 1,05 1,62 1,61
30.09.2006 1,45 2,05 1,84
31.12.2006 2,10 2,55 2,74
31.03.2007 2,70 2,78 3,41
30.06.2007 3,10 2,89 3,41
30.09.2007 3,25 3,04 4,09
31.12.2007 3,30 2,89 4,03
31.03.2008 3,09 2,42 3,58
30.06.2008 2,69 1,73 3,48
30.09.2008 2,05 0,81 3,02
31.12.2008 0,28 -0,24 1,34
31.03.2009 -0,52 -0,96 0,06
30.06.2009 -0,91 -1,08 -0,60
30.09.2009 -1,10 -0,96 -1,00
31.12.2009 -1,05 -0,79 -1,01
31.03.2010 -0,97 -0,71 -0,46
30.06.2010 -0,95 -0,55 -0,50
30.09.2010 -0,77 -0,33 -0,62
31.12.2010 -0,60 -0,08 -0,86
31.03.2011 -0,30 0,05 -0,61
30.06.2011 -0,10 0,04 -0,39
30.09.2011 -0,05 0,12 -0,33
31.12.2011 0,10 0,31 -0,16
31.03.2012 0,20 0,40 0,39
30.06.2012 0,25 0,39 0,47
30.09.2012 0,27 0,39 0,51
31.12.2012 0,30 0,36 0,50
31.03.2013 0,20 0,23 0,44
30.06.2013 0,10 0,02 0,19
30.09.2013 0,00 -0,18 0,20
31.12.2013 -0,15 -0,38 0,17
31.03.2014 -0,25 -0,47 0,11
30.06.2014 -0,34 -0,61 0,15
30.09.2014 -0,50 -0,70 -0,01
31.12.2014 -0,60 -0,82 -0,07
31.03.2015 -0,75 -0,97 -0,23
30.06.2015 -0,94 -1,18 -0,47
30.09.2015 -1,16 -1,40 -0,71
31.12.2015 -1,37 -1,57 -1,07
31.03.2016 -1,50 -1,62 -1,18
30.06.2016 -1,55 -1,54 -1,36
30.09.2016 -1,47 -1,39 -1,49
31.12.2016 -1,41 -1,13 -1,29
31.03.2017 -1,19 -0,87 -0,95
30.06.2017 -0,96 -0,62 -0,65
30.09.2017 -0,80 -0,45 -0,51
31.12.2017 -0,62 -0,40 -0,23
31.03.2018 -0,45 -0,36 -0,21
30.06.2018 -0,35 -0,25 -0,12
30.09.2018 -0,21 -0,07 -0,27