Kapasitetsproblemer1) og knapphet på arbeidskraft2) ifølge Regionalt
nettverk. Prosent. Januar 2005 – november 2018
1) Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen.
2) Andel av kontaktene som svarer at knapphet på arbeidskraft begrenser produksjonen.
Kilde: Norges Bank
Capacity1) and labour supply2) constraints as reported by the
Regional Network. Percent. January 2005 – November 2018
1) Share of contacts that will have some or considerable problems accommodating an increase in demand.
2) Share of contacts reporting that output is being constrained by labour supply.
Source: Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Kapasitetsproblemer Knapphet på arbeidskraft Gjennomsnitt tilgang på arbeidskraft Gjennomsnitt kapasitetsproblemer
  Capacity constraints Labour supply constraints Mean labour supply Mean capacity constraints
31.01.2005 35,48 20,35 23,51 34,70
31.03.2005 31,54 15,83 23,51 34,70
31.05.2005 37,07 21,82 23,51 34,70
30.09.2005 38,26 22,44 23,51 34,70
30.11.2005 37,34 24,36 23,51 34,70
31.01.2006 43,25 32,42 23,51 34,70
31.03.2006 44,50 39,72 23,51 34,70
31.05.2006 42,03 36,27 23,51 34,70
31.08.2006 49,67 42,49 23,51 34,70
30.11.2006 63,26 54,09 23,51 34,70
31.01.2007 53,30 45,76 23,51 34,70
31.03.2007 56,78 48,78 23,51 34,70
31.05.2007 60,60 55,42 23,51 34,70
31.08.2007 59,16 53,24 23,51 34,70
31.10.2007 63,98 54,24 23,51 34,70
31.01.2008 54,28 47,06 23,51 34,70
31.03.2008 51,90 41,19 23,51 34,70
31.05.2008 53,82 41,13 23,51 34,70
31.08.2008 43,42 32,22 23,51 34,70
30.11.2008 31,94 16,67 23,51 34,70
31.01.2009 19,75 10,91 23,51 34,70
30.04.2009 19,56 11,44 23,51 34,70
30.09.2009 22,08 12,08 23,51 34,70
30.11.2009 21,08 11,15 23,51 34,70
28.02.2010 24,79 10,88 23,51 34,70
31.05.2010 21,49 13,68 23,51 34,70
30.09.2010 29,97 17,32 23,51 34,70
30.11.2010 36,93 21,28 23,51 34,70
31.01.2011 32,35 20,37 23,51 34,70
31.05.2011 30,47 19,21 23,51 34,70
30.09.2011 30,84 24,27 23,51 34,70
30.11.2011 36,69 26,33 23,51 34,70
31.01.2012 34,88 26,12 23,51 34,70
31.05.2012 39,65 29,30 23,51 34,70
30.09.2012 37,93 30,97 23,51 34,70
30.11.2012 41,97 31,46 23,51 34,70
31.01.2013 38,99 28,34 23,51 34,70
31.05.2013 39,10 29,30 23,51 34,70
31.08.2013 30,82 21,92 23,51 34,70
31.10.2013 28,86 17,68 23,51 34,70
28.02.2014 28,26 14,23 23,51 34,70
31.05.2014 26,11 13,92 23,51 34,70
31.08.2014 23,96 17,25 23,51 34,70
31.10.2014 23,06 12,57 23,51 34,70
31.01.2015 23,87 12,17 23,51 34,70
31.05.2015 22,70 8,30 23,51 34,70
31.08.2015 18,65 6,33 23,51 34,70
31.10.2015 17,58 6,03 23,51 34,70
29.02.2016 15,54 5,42 23,51 34,70
31.05.2016 18,37 6,19 23,51 34,70
31.08.2016 20,60 9,41 23,51 34,70
30.11.2016 23,31 10,36 23,51 34,70
28.02.2017 25,58 11,87 23,51 34,70
31.05.2017 28,97 15,41 23,51 34,70
31.08.2017 28,26 16,70 23,51 34,70
30.11.2017 30,36 15,03 23,51 34,70
31.01.2018 32,27 15,11 23,51 34,70
31.05.2018 34,36 16,59 23,51 34,70
31.08.2018 33,88 18,06 23,51 34,70
30.11.2018 36,27 20,27 23,51 34,70