Arbeidsledige ifølge AKU 1) og NAV 2).
Andel av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Prosent. 1. kv. 2012 – 4. kv. 2021 
3)
1) Arbeidskraftundersøkelsen.
2) Registrert arbeidsledighet.
3) Anslag for 4. kv. 2018 – 4. kv. 2021.
Kilder: NAV, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Unemployment according to LFS1) and NAV  2).
Share of the labour force. Seasonally adjusted. Percent. 2012 Q1 – 2021 Q4
3)
1) Labour Force Survey.
2) Registered unemployment.
3) Projections for 2018 Q4 – 2021 Q4.
Sources: Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV), Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  NAV PPR 3/18 AKU PPR 3/18 NAV AKU
  NAV MPR 3/18 LFS MPR 3/18 NAV LFS
31.03.2012 2,47 3,23
30.06.2012 2,49 3,22
30.09.2012 2,50 3,18
31.12.2012 2,47 3,57
31.03.2013 2,48 3,68
30.06.2013 2,56 3,75
30.09.2013 2,65 3,79
31.12.2013 2,73 3,86
31.03.2014 2,73 3,55
30.06.2014 2,78 3,27
30.09.2014 2,81 3,81
31.12.2014 2,80 3,84
31.03.2015 2,82 4,28
30.06.2015 2,91 4,44
30.09.2015 3,00 4,56
31.12.2015 3,10 4,77
31.03.2016 3,10 4,93
30.06.2016 3,07 4,81
30.09.2016 2,98 4,79
31.12.2016 2,99 4,50
31.03.2017 2,90 4,28
30.06.2017 2,76 4,45
30.09.2017 2,63 4,09
31.12.2017 2,50 4,05
31.03.2018 2,39 3,88
30.06.2018 2,34 3,83
30.09.2018 2,38 3,75 2,39 4,01
31.12.2018 2,34 3,63 2,39 3,97
31.03.2019 2,31 3,53 2,41 3,92
30.06.2019 2,25 3,44 2,37 3,83
30.09.2019 2,19 3,35 2,33 3,79
31.12.2019 2,14 3,28 2,31 3,77
31.03.2020 2,11 3,24 2,30 3,75
30.06.2020 2,09 3,22 2,29 3,75
30.09.2020 2,09 3,20 2,30 3,75
31.12.2020 2,09 3,19 2,30 3,76
31.03.2021 2,09 3,19 2,30 3,76
30.06.2021 2,11 3,19 2,30 3,76
30.09.2021 2,13 3,20 2,31 3,77
31.12.2021 2,15 3,23 2,33 3,79