Forventet sysselsetting. Regionalt nettverk.1) Kvartalsvekst. Prosent.
Norges Banks forventningsundersøkelse. Diffusjonsindeks.
2) 1. kv. 2012 – 4. kv. 2018
1) Forventet endring i sysselsetting neste tre måneder.
2) Andel av næringslivsledere som venter "flere ansatte" i egen bedrift neste tolv måneder
+ 1/2 * andel som venter "like mange ansatte".
Kilder: Epinion og Norges Bank
Expected employment. Regional Network.1) Quarterly change.
Percent. Norges Bank's expectations survey. Diffusion index.
2) 2012 Q1 – 2018 Q4
1) Expected change in employment next three months.
2) Share of business leaders expecting "more employees" in their own firm in the following 12 months
+ 1/2 * share expecting "unchanged number of employees".
Sources: Epinion and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Forventningsundersøkelsen Regionalt nettverk
  Expectations survey Regional Network
31.03.2012 59,70 0,46
30.06.2012 60,75 0,52
30.09.2012 60,95 0,49
31.12.2012 59,00 0,44
31.03.2013 60,50 0,43
30.06.2013 59,70 0,32
30.09.2013 55,40 0,20
31.12.2013 56,50 0,19
31.03.2014 51,30 0,23
30.06.2014 56,25 0,27
30.09.2014 54,50 0,11
31.12.2014 52,90 0,05
31.03.2015 50,63 -0,06
30.06.2015 49,50 -0,04
30.09.2015 47,50 -0,11
31.12.2015 48,25 -0,14
31.03.2016 50,10 -0,07
30.06.2016 48,15 0,10
30.09.2016 51,60 0,13
31.12.2016 53,55 0,25
31.03.2017 54,25 0,42
30.06.2017 57,80 0,39
30.09.2017 57,75 0,29
31.12.2017 58,20 0,35
31.03.2018 59,10 0,47
30.06.2018 60,65 0,49
30.09.2018 60,20 0,41
31.12.2018 57,70 0,38