Ledige stillinger.
Andel av totalt antall stillinger. Sesongjustert. Prosent. 1. kv. 2012 – 3. kv. 2018
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Job vacancies. Share of the total number of jobs. Seasonally adjusted.
Percent. 2012 Q1 – 2018 Q3
Source: Statistics Norway
Innhold Index Anslag/Projections
  Ledige stillinger  
  Vacancies  
31.03.2012 2,50
30.06.2012 2,50
30.09.2012 2,40
31.12.2012 2,50
31.03.2013 2,40
30.06.2013 2,50
30.09.2013 2,30
31.12.2013 2,10
31.03.2014 2,20
30.06.2014 2,20
30.09.2014 2,10
31.12.2014 2,20
31.03.2015 2,10
30.06.2015 2,10
30.09.2015 1,90
31.12.2015 1,80
31.03.2016 1,90
30.06.2016 1,90
30.09.2016 2,00
31.12.2016 1,90
31.03.2017 2,00
30.06.2017 2,10
30.09.2017 2,10
31.12.2017 2,20
31.03.2018 2,30
30.06.2018 2,40
30.09.2018 2,50