Norske lønnskostnader relativt til handelspartnernes lønnskostnader.1)
Indeks. 1995 = 100. 1995 – 2017
1) Timelønnskostnader i industrien.
Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Labour costs in Norway relative to trading partners.1)
Index. 1995 = 100. 1995 – 2017
1) Hourly labour costs in manufacturing.
Sources: Norwegian Technical Calculation Committee for Wage Settlements (TBU), Statistics Norway
and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Målt i landenes egen valuta Målt i felles valuta
  Measured in domestic currency Measured in a common currency
31.12.1995 100,00 100,00
31.12.1996 99,43 99,32
31.12.1997 100,29 101,21
31.12.1998 102,72 100,00
31.12.1999 105,10 101,39
31.12.2000 106,62 100,71
31.12.2001 107,73 105,07
31.12.2002 110,02 115,84
31.12.2003 109,91 112,52
31.12.2004 111,09 109,51
31.12.2005 112,17 115,61
31.12.2006 115,88 119,03
31.12.2007 115,55 120,62
31.12.2008 117,45 123,20
31.12.2009 118,47 120,76
31.12.2010 120,12 127,83
31.12.2011 122,34 132,72
31.12.2012 124,00 136,69
31.12.2013 127,51 136,52
31.12.2014 128,39 129,49
31.12.2015 130,15 118,69
31.12.2016 129,90 116,61
31.12.2017 130,92 118,18