Foretaksinvestering i Fastlands­Norge etter investeringsart.1)
Bidrag til vekst siste fire kvartal fra foregående fire kvartaler. Prosentenheter.
1. kv. 2014 – 3. kv. 2018
1) Fordelingen etter investeringsart bygger på Norges Banks beregninger.
2) Programvarer og databaser inngår i immateriell realkapital.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Mainland business investment by category.1) Contribution to growth in the
past four quarters compared with the four preceding quarters. Percentage points.
2014 Q1 – 2018 Q3
1) The distribution by investment type is based on Norges Bank’s calculations.
2) Software and databases are included in intangible fixed assets.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Biler Bygg og anlegg FoU og annen immateriell realkapital2) Maskiner og utstyr Residual Sum andre arter
  Auto Construction R&D and other intangible fixed assets2) Machines and equipment Residual Total other
31.03.2014 0,24 -0,03 1,45 2,55 -0,30 -3,84
30.06.2014 -0,27 0,35 0,77 0,27 -0,20 -4,54
30.09.2014 -0,45 2,34 0,38 -0,53 0,15 -3,97
31.12.2014 -0,59 3,13 0,04 -1,64 0,92 -2,58
31.03.2015 -0,55 2,26 0,00 -3,08 0,77 -1,53
30.06.2015 0,10 2,48 0,23 -2,73 0,68 -0,70
30.09.2015 0,28 0,94 0,26 -2,60 0,58 -0,73
31.12.2015 -0,32 0,57 0,21 -2,59 -0,24 -0,40
31.03.2016 -0,10 0,76 1,41 -0,57 -0,04 -0,99
30.06.2016 0,79 -0,02 2,68 0,81 -0,03 -1,39
30.09.2016 1,49 1,45 3,77 2,34 0,13 0,18
31.12.2016 2,98 3,24 5,03 4,29 0,41 0,59
31.03.2017 3,93 4,00 3,97 3,44 0,22 1,81
30.06.2017 2,79 4,24 2,18 2,22 0,09 3,97
30.09.2017 3,01 3,88 1,18 1,81 -0,34 3,07
31.12.2017 2,45 1,99 0,26 1,44 -0,31 3,41
31.03.2018 0,64 0,29 -0,19 1,04 -0,33 2,08
30.06.2018 0,96 0,07 0,41 2,70 -0,21 0,51
30.09.2018 -0,09 -1,00 0,41 2,65 0,11 -0,06