Boliginvesteringer og realboligpriser1). Årsvekst. Prosent. 1980 – 2021 2)
1) Bruktboligpriser deflatert med KPI.
2) Anslag for 2018 – 2021 (stiplet).
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Housing investment and real house prices1).
Annual change. Percent. 1980 – 2021
2)
1) Prices for existing homes deflated by the CPI.
2) Projections for 2018 – 2021 (broken lines).
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Boliginvesteringer Realboligpriser
  Housing investment Real house prices
31.12.1980 2,39 -2,38
31.12.1981 -2,99 9,00
31.12.1982 5,16 13,37
31.12.1983 0,00 2,57
31.12.1984 -0,67 1,06
31.12.1985 -0,88 1,85
31.12.1986 7,78 14,53
31.12.1987 3,15 16,54
31.12.1988 -6,88 0,65
31.12.1989 -12,51 -13,22
31.12.1990 -17,82 -16,28
31.12.1991 -15,18 -11,23
31.12.1992 -9,18 -10,57
31.12.1993 -0,82 4,04
31.12.1994 24,54 12,83
31.12.1995 10,53 5,26
31.12.1996 2,83 9,22
31.12.1997 12,10 11,44
31.12.1998 7,73 12,15
31.12.1999 3,00 10,75
31.12.2000 5,56 12,06
31.12.2001 8,15 4,71
31.12.2002 -0,65 5,41
31.12.2003 1,85 -0,09
31.12.2004 16,27 10,42
31.12.2005 9,71 7,40
31.12.2006 3,97 11,23
31.12.2007 2,72 11,01
31.12.2008 -9,05 -5,84
31.12.2009 -8,14 -0,42
31.12.2010 -1,56 5,87
31.12.2011 17,02 7,43
31.12.2012 10,91 6,42
31.12.2013 5,28 2,48
31.12.2014 -1,43 0,36
31.12.2015 3,24 5,19
31.12.2016 6,57 4,71
31.12.2017 6,96 4,03
31.12.2018 -9,73 -2,07
31.12.2019 -1,36 -0,11
31.12.2020 1,59 1,49
31.12.2021 1,66 1,15