Produksjonsvekst i ulike næringer ifølge Regionalt nettverk.
Annualisert. Prosent
Kilde: Norges Bank
Output growth by sector as reported by the Regional Network.
Annualised. Percent
Source: Norges Bank
Innhold Index
    November 2018 - Neste 6 mnd. November 2018 - Siste 3 mnd. August 2018 - Siste 3 mnd.
    November 2018 - Next 6 months November 2018 - Previous 3 months. August 2018 - Previous 3 months
Totalt Total 2,98 2,76 2,71
Industri Manufacturing 1,70 1,65 1,79
Olje­ leverandører Oil services 3,50 2,68 3,06
Bygg og anlegg Construction 2,87 2,64 2,39
Vare­ handel Retail 1,48 0,73 1,20
Tjenesteyting Services 3,86 3,91 3,56