Samlede oljelagre i OECD­landene.
Milliarder fat. Januar 2017 – september 2018
1) Intervall mellom høyeste og laveste nivå for gitt måned i perioden 2013 – 2017.
Kilder: International Energy Agency og Norges Bank
Total OECD oil inventories.
Billion barrels. January 2017 – September 2018
1) Interval between the highest and lowest level for a given month in the period 2013 – 2017.
Sources: International Energy Agency and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  2017 2018 Gjennomsnitt 2013 – 2017 Intervall 2013 – 2017 Høyeste nivå Laveste nivå
  2017 2018 Average 2013 – 2017 Interval 2013 – 2017 Highest levels Lowest levels
Januar/January 3,07 2,88 2,82 0,50 3,07 2,57
Februar/February 3,06 2,86 2,81 0,49 3,06 2,58
Mars/March 3,03 2,82 2,82 0,46 3,04 2,58
April 3,05 2,82 2,84 0,46 3,05 2,59
Mai/May 3,05 2,83 2,86 0,43 3,07 2,64
Juni/June 3,02 2,82 2,86 0,43 3,08 2,65
Juli/July 3,03 2,84 2,87 0,46 3,13 2,66
August 3,01 2,86 2,89 0,45 3,11 2,66
September 2,97 2,88 2,88 0,40 3,08 2,69
Oktober/October 2,92 2,86 0,42 3,07 2,65
November 2,90 2,85 0,45 3,05 2,61
Desember/December 2,85 2,82 0,44 3,00 2,56