Totale investeringer 1) og investeringsplaner 2) i Storbritannia.
1. kv. 2010 – 4. kv. 2018 
3)
1) Firekvartalersvekst. Prosent.
2) Confederation of British Industries spørreundersøkelse. Trekvartalers glidende gjennomsnitt. Nettobalanse.
3) Siste observasjon for totale investeringer er 3. kvartal 2018.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Total investment 1) and investment plans 2) in the UK.
2010 Q1 – 2018 Q4
3)
1) Four­quarter change. Percent.
2) Confederation of British Industries survey. Three­quarter moving average. Net balance.
3) Latest total investment observation in 2018 Q3.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Totale investeringer Investeringsplaner
  Total investment Planned investment
31.03.2010 -2,33 -12,67
30.06.2010 4,11 0,33
30.09.2010 6,23 1,33
31.12.2010 8,96 4,33
31.03.2011 3,58 7,33
30.06.2011 2,11 9,00
30.09.2011 1,57 0,00
31.12.2011 2,96 -6,33
31.03.2012 5,01 -10,67
30.06.2012 2,13 -0,67
30.09.2012 -0,67 1,00
31.12.2012 2,11 1,67
31.03.2013 -3,13 -0,67
30.06.2013 4,07 2,00
30.09.2013 8,95 3,00
31.12.2013 3,86 -1,67
31.03.2014 11,44 -1,67
30.06.2014 7,77 4,00
30.09.2014 4,95 8,67
31.12.2014 5,01 9,00
31.03.2015 4,39 9,00
30.06.2015 5,30 5,00
30.09.2015 1,31 2,33
31.12.2015 2,51 -4,00
31.03.2016 0,75 -1,00
30.06.2016 1,14 5,67
30.09.2016 4,86 5,00
31.12.2016 2,45 4,00
31.03.2017 3,44 0,00
30.06.2017 3,69 -1,67
30.09.2017 2,39 0,00
31.12.2017 3,65 -4,00
31.03.2018 1,67 1,00
30.06.2018 -0,61 -3,33
30.09.2018 0,03 0,33
31.12.2018 -7,67