Arbeidsledighet 1) og lønnsvekst 2) i euroområdet.
Sesongjustert. Prosent. 1. kv. 2008 – 3. kv. 2018 
3)
1) Arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken.
2) Lønnskostnader per ansatt. Firekvartalersvekst.
3) Siste observasjon for lønnsvekst er 2. kv. 2018.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Unemployment 1) and wage growth 2) in the euro area.
Seasonally adjusted. Percent. 2008 Q1 – 2018 Q3
3)
1) Unemployed as a share of the labour force.
2) Compensation per employee. Four­quarter change.
3) Latest wage growth observation in 2018 Q2.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Arbeidsledighet Lønnsvekst
  Unemployment Wage growth
31.03.2008 7,30 3,25
30.06.2008 7,40 3,42
30.09.2008 7,60 3,41
31.12.2008 8,00 2,88
31.03.2009 9,00 1,91
30.06.2009 9,60 1,45
30.09.2009 9,90 1,43
31.12.2009 10,10 1,51
31.03.2010 10,20 1,82
30.06.2010 10,30 1,98
30.09.2010 10,20 1,66
31.12.2010 10,10 1,66
31.03.2011 10,00 2,01
30.06.2011 10,00 2,09
30.09.2011 10,30 2,16
31.12.2011 10,60 2,30
31.03.2012 10,90 2,15
30.06.2012 11,30 2,00
30.09.2012 11,50 2,06
31.12.2012 11,80 1,53
31.03.2013 12,10 1,64
30.06.2013 12,10 1,60
30.09.2013 12,00 1,71
31.12.2013 11,90 1,59
31.03.2014 11,90 1,20
30.06.2014 11,60 1,00
30.09.2014 11,50 0,98
31.12.2014 11,40 1,23
31.03.2015 11,20 1,22
30.06.2015 11,10 1,48
30.09.2015 10,70 1,32
31.12.2015 10,50 1,31
31.03.2016 10,30 1,26
30.06.2016 10,20 1,03
30.09.2016 9,90 1,22
31.12.2016 9,70 1,32
31.03.2017 9,50 1,38
30.06.2017 9,20 1,55
30.09.2017 9,00 1,59
31.12.2017 8,70 1,83
31.03.2018 8,50 1,94
30.06.2018 8,30 2,32
30.09.2018 8,10