Foretaksinvesteringer 1) og investeringsplaner 2) i USA.
Januar 2014 – november 2018
1) Kvartalsvekst. Prosent. 1. kv. 2014 – 3. kv. 2018.
2) Gjennomsnitt av kategori investeringsplaner i industriindikatorer fra Federal Reserve Dallas, Kansas,
New York og Philadelphia. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Diffusjonsindeks rundt null.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Business investment 1) and investment plans 2) in the US.
January 2014 – November 2018
1) Quarterly change. Percent. 2014 Q1 – 2018 Q3.
2) Average of category planned investment in industry indicators from the Federal Reserve Dallas, Kansas,
New York and Philadelphia. Three­month moving average. Diffusion index centered around zero.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Foretaksinvesteringer Investeringsplaner
  Business investment Investment plans
31.01.2014 -0,14
28.02.2014 1,32 -0,05
31.03.2014 0,15
30.04.2014 0,28
31.05.2014 2,32 0,48
30.06.2014 0,49
31.07.2014 0,41
31.08.2014 2,10 0,36
30.09.2014 0,34
31.10.2014 0,40
30.11.2014 0,49 0,49
31.12.2014 0,35
31.01.2015 0,07
28.02.2015 -0,44 -0,06
31.03.2015 -0,21
30.04.2015 -0,11
31.05.2015 0,50 -0,38
30.06.2015 -0,43
31.07.2015 -0,55
31.08.2015 0,27 -0,56
30.09.2015 -0,45
31.10.2015 -0,71
30.11.2015 -0,99 -0,64
31.12.2015 -0,79
31.01.2016 -0,74
29.02.2016 -0,30 -1,10
31.03.2016 -1,23
30.04.2016 -1,17
31.05.2016 0,94 -0,99
30.06.2016 -0,93
31.07.2016 -0,91
31.08.2016 1,12 -0,95
30.09.2016 -0,95
31.10.2016 -0,86
30.11.2016 0,00 -0,59
31.12.2016 -0,06
31.01.2017 0,33
28.02.2017 2,31 0,57
31.03.2017 0,69
30.04.2017 0,73
31.05.2017 1,78 0,65
30.06.2017 0,43
31.07.2017 0,35
31.08.2017 0,85 0,32
30.09.2017 0,52
31.10.2017 0,71
30.11.2017 1,19 0,93
31.12.2017 1,16
31.01.2018 1,47
28.02.2018 2,76 1,79
31.03.2018 1,80
30.04.2018 1,52
31.05.2018 2,11 1,19
30.06.2018 1,10
31.07.2018 1,07
31.08.2018 0,63 1,12
30.09.2018 0,96
31.10.2018 0,72
30.11.2018 0,67