Import hos handelspartnerne.1) Årsvekst. Prosent. 2012 – 2021 2)
1) Eksportvekter. 25 viktige handelspartnere.
2) Anslag for 2018 – 2021 (gradert).
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Imports for Norway's trading partners.1)
Annual change. Percent. 2012 – 2021
2)
1) Export weights. 25 main trading partners.
2) Projections for 2018 – 2021 (shaded bars).
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  PPR 3/18 PPR 4/18
  MPR 3/18 MPR 4/18
31.12.2012 2,15
31.12.2013 2,98
31.12.2014 5,21
31.12.2015 5,17
31.12.2016 3,78
31.12.2017 5,01
31.12.2018 4,32 3,82
31.12.2019 4,62 4,62
31.12.2020 4,31 4,24
31.12.2021 4,21 4,16