Aksjekursindekser i utvalgte land.1)
Indeks. 2. januar 2014 = 100. 2. januar 2014 – 7. desember 2018 
2)
1) Standard and Poor's 500 Index (USA). Stoxx Europe 600 Index (Europa).
Financial Times Stock Exchange 100 Index (Storbritannia). Oslo Børs Benchmark Index (Norge).
MSCI Emerging Markets Index (fremvoksende økonomier).
2) PPR 3/18 var basert på informasjon til og med 14. september 2018 markert ved vertikal linje.
Kilde: Bloomberg
Equity price indexes in selected countries.1)
Index. 2 January 2014 = 100.  2 January 2014 – 7 December 2018
2)
1) Standard and Poor's 500 Index (US). Stoxx Europe 600 Index (Europe).
Financial Times Stock Exchange 100 Index (UK). Oslo Børs Benchmark Index (Norway).
MSCI Emerging Markets Index (emerging economies).
2) MPR 3/18 was based on information in the period up to 14 September 2018 indicated by the vertical line.
Source: Bloomberg
Innhold Index Anslag/Projections
Data publiseres ikke/data are not published