Tremåneders pengemarkedsrenter hos handelspartnerne.1) 2)
Prosent. 1. kv. 2012 – 4. kv. 2021 
3)
1) Basert på pengemarkedsrenter og renteswapper. Beregningen er beskrevet i Norges Bank (2015)
«Beregning av aggregatet for handelspartnernes renter». Norges Bank Memo 2/2015.
2) Siden forrige rapport er vektene i renteaggregatet endret slik at amerikanske renter har fått
noe høyere vekt, mens europeiske renter har fått noe lavere vekt.
3) Terminrenter beregnet per 14. september for PPR 3/18 og per 7. desember for PPR 4/18.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Three­month money market rates for Norway's trading partners.1) 2)
Percent. 2012 Q1 – 2021 Q4
3)
1) Based on money market rates and interest rate swaps. See Norges Bank (2015) "Calculation of the
aggregate for trading partner interest rates". Norges Bank Papers 2/2015.
2) Slightly more weight is given to US rates compared with MPR 3/18 , while slightly less weight is
given to European rates.
3) Forward rates at 14 September 2018 for MPR 3/18 and 7 December 2018 for MPR 4/18.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Pengemarkedsrente PPR 3/18 Pengemarkedsrente
  Money market rates MPR 3/18 Money market rates
31.03.2012 1,24
30.06.2012 1,00
30.09.2012 0,77
31.12.2012 0,58
31.03.2013 0,52
30.06.2013 0,50
30.09.2013 0,49
31.12.2013 0,49
31.03.2014 0,49
30.06.2014 0,48
30.09.2014 0,36
31.12.2014 0,27
31.03.2015 0,21
30.06.2015 0,14
30.09.2015 0,13
31.12.2015 0,11
31.03.2016 0,09
30.06.2016 0,05
30.09.2016 0,02
31.12.2016 0,06
31.03.2017 0,09
30.06.2017 0,12
30.09.2017 0,15
31.12.2017 0,18
31.03.2018 0,31
30.06.2018 0,41
30.09.2018 0,39 0,44
31.12.2018 0,45 0,51
31.03.2019 0,54 0,60
30.06.2019 0,61 0,64
30.09.2019 0,69 0,68
31.12.2019 0,76 0,72
31.03.2020 0,82 0,76
30.06.2020 0,89 0,80
30.09.2020 0,95 0,85
31.12.2020 1,01 0,89
31.03.2021 1,07 0,94
30.06.2021 1,13 0,99
30.09.2021 1,18 1,04
31.12.2021 1,24 1,09