Lønn. Årsvekst. Prosent. 2012 – 2021 1)
1) Anslag for 2018 – 2021.
2) Nominell lønnsvekst deflatert med KPI.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Wages. Annual change. Percent. 2012 – 2021 1)
1) Projections for 2018 – 2021.
2) Nominal wage growth deflated by the CPI.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag reallønn PPR 3/18 Anslag nominell lønn PPR 3/18 Reallønn Nominell lønn
  Projections real wages MPR 3/18 Projections nominal wages MPR 3/18 Real wages Nominal wages
31.12.2012 3,40 4,00
31.12.2013 1,80 3,90
31.12.2014 1,00 3,10
31.12.2015 0,70 2,80
31.12.2016 -1,90 1,70
31.12.2017 0,50 2,30 0,50 2,30
31.12.2018 0,10 2,80 0,00 2,70
31.12.2019 1,90 3,20 1,40 3,20
31.12.2020 2,40 3,80 1,90 3,50
31.12.2021 2,10 3,90 2,10 3,80