Arbeidsledige ifølge NAV 1).
Andel av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Prosent. 1. kv. 2012 – 4. kv. 2021 
2)
1) Registrert arbeidsledighet.
2) Anslag for 4. kv. 2018 – 4. kv. 2021. Endringer i NAVs registreringsrutiner bidrar ifølge NAV isolert
sett til at den registrerte ledigheten vil være om lag 0,1 prosentenhet høyere fra og med november
2018. Dette har vi tatt hensyn til i anslagene for NAV­ledigheten.
Kilder: NAV, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Unemployment according to NAV 1).
Share of the labour force. Seasonally adjusted. Percent. 2012 Q1 – 2021 Q4
2)
1) Registered unemployment.
2) Projections for 2018 Q4 – 2021 Q4. According to NAV, changes in NAV's routines have contributed to
a rise in unemployment of about 0.1 percentage point in November 2018. We have taken this into
account for the NAV­unemployment.
Sources: Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV), Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  NAV PPR 3/18 NAV
  NAV MPR 3/18 NAV
31.03.2012 2,47
30.06.2012 2,49
30.09.2012 2,50
31.12.2012 2,47
31.03.2013 2,48
30.06.2013 2,56
30.09.2013 2,65
31.12.2013 2,73
31.03.2014 2,73
30.06.2014 2,78
30.09.2014 2,81
31.12.2014 2,80
31.03.2015 2,82
30.06.2015 2,91
30.09.2015 3,00
31.12.2015 3,10
31.03.2016 3,10
30.06.2016 3,07
30.09.2016 2,98
31.12.2016 2,99
31.03.2017 2,90
30.06.2017 2,76
30.09.2017 2,63
31.12.2017 2,50
31.03.2018 2,39
30.06.2018 2,34 2,34
30.09.2018 2,38 2,39
31.12.2018 2,34 2,39
31.03.2019 2,31 2,41
30.06.2019 2,25 2,37
30.09.2019 2,19 2,33
31.12.2019 2,14 2,31
31.03.2020 2,11 2,30
30.06.2020 2,09 2,29
30.09.2020 2,09 2,30
31.12.2020 2,09 2,30
31.03.2021 2,09 2,30
30.06.2021 2,11 2,30
30.09.2021 2,13 2,31
31.12.2021 2,15 2,33